Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.798

Exekuce - existenční minimum - partneři a 2 děti, kolik Kč je minimum?

Odesláno: 
Otevřeno 676 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
zajímá mě jak probíhají srážky z platu v případě dlužníků (pár ve společné domácnosti, NEJSOU manželé, 2 děti). Má partner nezabavitelné minimum 6155 na sebe + 1538 (1. dítě) + 1538 (2. dítě)? Nebo se k tomu připočte ještě 1538 na partnerku?
Jaké nezabavitelné miminum má partnerka?
Co když její nezbavitelné minimum bude větší než její výplata - dorovnává se to nějak od partnera, který má více peněz?
Kontroluje exekutor zda srážky jsou správně počítány?
Přídavky na děti se sráží celé? Je tu doporučováno nechat si výplatu zasílat složenkou nebo brát hotově - to znamená, že se dlužník srážkám vyhne? Zabavuje exekutor i pračku, ledničku, sedačku, sporák nebo je zakázáno tyto věci brát? Pokud dlužníci nemají majetek, který by se dal zabavit a platy jsou nízké, že vypočtená třetina by nestačila na splacení částky ani za 10 let, může exekutor rozhodnout o prodeji nemovitosti, která je zatížena hypotékou? V tomto případě by peníze dostala banka a pokud by jí to nestačilo, vznikla by tím další exekuce? Co potom?
Už jsem tak viděla na katastru nemovitostí zapsanou exekuci (přednostní pohledávka) a jednalo se jen o 10.000 Kč.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, k tomu, abych Vám mohla přesně sdělit výši Vaší nezabavitelné částky či částek je nutné znát výši Vaší čisté mzdy a případně i jiných příjmů (důchod), neboť příjmy se pro účely srážek ze mzdy sčítají.
Na tomto místě uvádím, že je nutné sdělit, zda se jedná o jednu osobu, na jejíž mzdu jsou uvaleny srážky nebo o obě osoby, na jejichž příjmy jsou uvaleny srážky, dále zda se jedná o exekuci přednostní či nepřednostní nebo jde o insolvenci. Již nyní Vám mohu odpovědět, že nelze nárokovat výši nezabavitelné částky na druha či družku, neboť tito nemají vzájemnou vyživovací povinnost, takže ve Vašem případě lze nárokovat pouze děti. To, zda a jak exekutoři kontrolují správnost srážek z příjmů nemohu říci, ale měl by tam být zaměstnanec, který by toto měl mít na starosti. Jen dodávám, že přídavky na děti coby dávky státní sociální podpory exekučním srážkám nepodléhají a vyplácí se v plné výši dlužníku či povinnému.
Výplata mzdy v hotovosti či složenkou je zde doporučována proto, aby peníze pro povinného a jeho rodinu nechodily na účet blokovaný exekutorem, a tyto peníze tak exekutor dostane všechny a povinným a dlužníkům by na úhradu jejich potřeb nezbylo vůbec nic. Tímto postupem se člověk nevyhne srážkám ze mzdy, neboť srážky se provedou nejdříve a lidem je vyplacena již mzda po srážce ze mzdy.
Exekutoři nesmí povinným zabavovat vše co vidí, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), jedná se zejména o obvyklé vybavení domácnosti, pokud jeho cena nepřevyšuje cenu obvyklou s jakou se tyto spotřebiče běžně prodávají a ještě spoustu jiných věcí.
To zda exekutor postihne nemovitost dlužníků Vám nemohu dopředu říci, neboť exekutor tak učinit může, ale nemusí, záleží čistě na něm pro jaký způsob provedení exekuce se rozhodne, na tento dotaz Vám neodpovím, neboť to je jako kdybych měla věštit z křišťálové koule, což je jiný obor činnosti. Vím jen, že exekutor by neměl exekučně postihovat nemovitosti dlužníků, pokud je celková vymáhaná částka do 30.000,- Kč pokud na nemovitosti neváznou jiné exekuce nebo i zástavní práva.
 
Dobrý den,
jedná se o dva dlužníky (partnery žijící v jedné domácnosti). Šlo mi o to jestli se nezabavitelná částka na jejich společné děti uplatňuje u obou dlužníků pokud pracují nebo jen u jednoho?
Zástavní právo na nemovitosti má banka. Pokud ale dlužník nemá majetek který by šel zabavit a nemá ani dostatečný plat, přijde mi divné aby exekutor zrušil exekuci pro nemajetnost. To si dlužník bude dál v pohodě splácet hypotéku, zůstane mu veškeré vybavení domácnosti a věřitel nedostane nic?
 
Zdravím Vás, mám za to, že děti se u společných dětí uplatňují u každého, neboť každý rodič má vyživovací povinnost ke svému dítěti.
Pokud má zástavní právo banka, je na exekutorovi, zda exekutorské zástavní právo na nemovitost uvalí či nikoli. Neboť jen exekutor rozhoduje o způsobu či způsobech provedení exekuce. Cílem exekutora je exekuci vymoci a docílit tak nejen úhrady nákladů exekuce ale i vymáhané pohledávky, a to včetně příslušenství. K odpovědi na poslední část dotazu uvádím, že dlužník rozhodně není v pohodě pokud má srážky ze mzdy, resp, pokud je mají oba dlužníci už je velice obtížné s takto nízkými částkami vyžít.
Abych se mohla vyjádřit ke konkrétnímu případu, musela bych jej znát, tedy mít možnost nastudovat si exekuční spis a rovněž znát i majetkové poměry povinných. Je jasném že zákony musí chránit i povinné, neboť pokud ty mají děti, nelze jim zabavit pračku, ledničku, ale je možné zabavit například televizi, bez ní se dá žit, ale bez stolu židlí, pračky a lednice se neobejdete.
Mám za to, že naše zákony jsou nastaveny tak, aby pohledávka oprávněného byla vymožena, alespo%n částečně v rámci exekuce.