Počet stránek ve webu: 41.499


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.006.647

Exekuce po ukončené insolvenci, oddlužení, bankrotu - proč není výmaz z centrální evidence exekucí?

Odesláno: 
Otevřeno 662 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2014-2017 jsem byl v insolvenci, která mi skončila 02/2017, do insolvence jsem uvedl veškeré závazky a vše zaplatil dle insolvence. Proto se chci zeptat jak je možné, když jsem si nechal vyjet výpis centrální evidenci exekucí se mi objevila stejná exekuce i pod stejnou spisovou značkou 120EX47... a datum vydání je 12/2010 a přitom je to zaplacené.
Děkuji za odpověd
 
Zdravím Vás, je to tomu tak zřejmě proto, že dosud nebylo vydáno usnesení o zastavení exekuce. Je-li clká exekuce již uhrazena podejte k exekutorovi (JUDr. Mika, LL. M. , EÚ Klatovy) návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). s tím, že celá vymáhaná částka již bla uspokojena a v příloze je nutné doložit i listinu, na základě, které se tak stalo (například usnesení o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek).