Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.140.126

Exekuce přítele, partnera - jak zabránit zabavení věcí přítelkyně, partnerky, družky?

Odesláno: 
Otevřeno 593 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem vdova se třemi nezletilými dětmi, mám přítele který má trvalé bydliště u svých rodičů a občas se zdržuje u mne, z minulosti má nějaké závazky a exekuce. Mám obavu, že přijdou a zabaví my mé movité věci, jak v tomto případě postupovat, než se tak stane, popřípadě jak zabránit tomu aby se tak stalo, je možné své movité věci zapsat a dát potvrdit úřední osobou, a popřípadě jakou.
Děkuji předem za odpověď.
 
Zdravím Vás, primárně je nutné dohledat doklady, které prokazují Vaše vlastnické právo k Vašim věcem a z těchto dokladů (těmito doklady jsou smlouvy, faktury, dodací a záruční listy, .) si pořídit úředně ověřené kopie, neboť těmito doklady a jejich úředně ověřenými kopiemi nejlépe prokážete vlastnické právo k Vašim věcem.
Vaše vlastnické právo lze doložit i čestnými prohlášeními v písemné formě, kde bude výslovně uveden seznam Vašich věcí a seznam věci povinného. Vaše podpisy na čestných prohlášeních (každý vyhotoví svůj seznam věcí) musí být úředně ověřen. Zde je však úskalí v tom, že čestná prohlášení budou sepsána již v době, kdy je povinný v exekuci a proto nemají takovou váhu jako výše uvedené doklady a jejich úředně ověřené kopie, jimiž lze s jistotou prokázat a doložit vlastnické právo k Vašim věcem.
Je dobré, aby sepsal čestné prohlášení i nestranný svědek, který potvrdí, že věci uvedené na seznamu ve Vašem čestném prohlášení jste měla ještě předtím, než se k Vám přítel - povinný nastěhoval.