Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.714

Vyškrtnutí věci z exekuce - nezabavitelné věci, věc sloužící k podnikání a cizí věci

Odesláno: 
Otevřeno 753 x
1 odpověď
 
Mám exekuci, kdy do 30 dnů od zahájení exekuce jsem podala návrh na vyškrtnutí (vyloučení) věcí z exekuce, z důvodu toho, že se z části jedná o cizí věc a z části proto, že se jedná o nezabavitelné věci a majetek který slouží nezbytně k výkonu podnikání (zemědělství). Vše jsem doložila listinami, především soupisem obchodního majetku a věcí firmy.
Exekutor se podle Exekučního řádu měl do 15 dnů případně tento návrh odmítnout, což neučinil ani později. Podala jsem pak návrh na zastavení exekuce (není co zabavovat). Místo toho exekutor dál v exekuci pokračuje a nechal si ocenit část majetku, zablokoval podnikatelský účet abych nemohla podnikat.
Zastavení exekuce exekuční soud odmítl a tvrdí, že nečinnost exekutora s vyškrtnutím věcí z exekuce neznamená zastavení exekuce, dokonce (již jednou vyškrtnutou věc) soud odmítá zastavení exekuce na movitou věc - majetek. Potvrdil to i odvolací soud, který tvrdí, že pro tento názor není v právních předpisech obsažen.
Co mám dělat? Mám pravdu? Jak postupovat? Existuje k tomu nějaká judikatura?
Děkuji za pomoc.
 
Zdravím Vás, mám za to, že s podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu jste postupovala správně. Tedy pokud se jednalo o věci cizích osob, které byly exekučně zabaveny. V exekučním řádu, je výslovně stanoveno, že exekutor by měl o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodnout do 15 dnů. Mám za to, že by se nemělo jednat o lhůtu pořádkovou, ale takto si to zřejmě exekuční soud vyložil. Je pravdou, že nečinnost exekutora sama o sobě neznamená vyhovění návrhu, proto bylo nutné vyčkat rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu a poté se případně bránit podáním vylučovací žaloby dle občanského soudního řádu. V tomto tedy spatřuji Vaše pochybení.
Mám za to že exekuční soud tedy zastavení exekuce odmítl proto, že dosud nebylo rozhodnuto o návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu, neboť na tomto rozhodnutí záleží jak se bude věc dále vyvíjet. Mám za to, že exekuční soud měl za to, že návrh na zastavení exekuce ohledně cizích věcí, u kterých je podán návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu soud posoudil jako předčasně podaný, a proto rozhodl jak rozhodl.
Pokud by se jednalo o věci povinného, které nelze zabavit dle ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), zde je nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. V tomto případě by se musel soud tímto návrhem zabývat a v tomto případě by návrh na zastavení exekuce bylo nutné posoudit.
Pokud je blokován podnikatelský účet, je nutné zajít na pobočku banky, kde je tento účet veden a zde v souladu s ust. § 304a občanského soudního řádu, kdy Vám banka vyplatí peníze určení na mzdy a platy Vašich zaměstnanců v nejbližším výplatním termínu po blokaci podnikatelského účtu. Tyto peníze Vám banka vyplatí jen tehdy, pokud jí předložíte své písemné prohlášení, v němž uvedete účel platby, celkovou částku a jména zaměstnanců s uvedením výše mzdy či platu. Váš podpis na tomto prohlášení však musí být úředně ověřen. Pro úplnost uvádím, že tyto prostředky budou bankou uvolněny jen pro platby v nejblíže následujícím výplatním termínu po blokací účtu dále již nikoli.