Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.625

Insolvence v partnerství druha a družky - hrozí přechod dluhu na nezadluženého z partnerů?

Odesláno: 
Otevřeno 1089 x
1 odpověď
 
V roce 2016 mi bylo povoleno oddlužení a od té doby pravidelně splácím insolvenčnímu správci. Žiji v partnerském vztahu, přičemž partnerka o této věci ví. ZDokonce splátky placené před nalezením zaměstnání byly insolvenčnímu správci zasílány z účtu partnerky (nyní je již zasílá můj zaměstnavatel). Rodina mé partnerky má ale nyní strach, co by se stalo, kdybych přestal splácet, nebo kdyby se mi např. cokoliv stalo (včetně úmrtí).
Nepřejde nějaký dluh na ni, když nejsme manželé. Existuje pro tuto situaci nějaká zákonná úprava? Osobně si myslím, že když nejsme manželé, může být moje přítelkyně v klidu - ale rád bych znal názor profesionála.
Děkuji
 
Zdravím Vás, Váš dotaz lze rozdělit na dvě části. První je ta co by se stalo, kdybyste sv= dluhy v rámci oddlužení za života řádně nesplácel, resp. , zda by tímto nebyla postižena Vaše partnerka. Druhá část dotazů je, zda by Vaše dluhy v případě úmrtí přešly na partnerku. ¨
K první části dotazu uvádím, že pokud byste řádně neplnil podmínky oddlužení, na Váš majetek by byl prohlášen konkurs a Váš majetek by byl insolvenčním správcem zpeněžen v rámci konkursu. Zde by tedy mohla být nepřímo postižena i Vaše partnerka, a to například tak, že pokud je nemovitost, kterou spolu obýváte Vaše, tak by byla v rámci konkursu zpeněžena a Vy byste si museli hledat jiné bydlení. Totéž platí i o věcech, které jsou Vaše a jsou ve společné domácnosti. Vaše dluhy by však za Vašeho života na partnerku rozhodně nepřešly a tyto byste musel hradit sám.
V případě Vašeho úmrtí by velice záviselo i s ohledem na novou a mnohem rozsáhlejší úpravu dědictví v novém občanském zákoníku i na tom, zda byste zanechal závěť či nikoli. Pokud by závěť nebyla, dědily by po Vás Vaše děti, které by byly zastoupeny pro gtento případ opatrovníkem, který by dědictví pokud by bylo předložené odmítl.
Pokud byste závěť sepsal byla by respektována Vaše vůle, s tím, že nezletilým dětem by musela připadnout alespoň nějaká část dědictví (mám za to že 1/4) a se zbytkem byste mohl v závěti naložit dle libosti. Navíc pokud byste chtěl někomu odkázat pouze majetek musel by být součástí závěti tzv. odkaz, Výhodou odkazu je to, že ten komu cokoli odkážete bude mít jen majetek a nikoli dluhy. Jinak u dědictví platí, že se dědí jak majetek tak i dluhy, a že dědic vstupuje do postavení zůstavitele pokud dědictví přijme. Tedy, že dědic bude mít jak majetek zůstavitele ale rovněž bude muset uhradit i jeho dluhy a je-li dědiců výše tak se o vše podělí tito dědicové dle výše jejich dědických podílů.
Jelikož nejsem specialista na dědictví, bude nejlepší tento dotaz zaslat i kolegyni, která se zde zabývá výlučně dědictvím.
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/. Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.