Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.603

Exekuce pro dluh manželky - starý dluh (z roku 1997)

Odesláno: 
Otevřeno 576 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
1997 si manželka vzala na leasing televizi, po rozvodu ji nezaplatila, zbývalo doplatit 8500 Kč. Exekuce byla vydána po rozvodu 2002, 2016 se ozval exekutor a žádá o zaplacení 60.000 Kč.
Exekuce, které byly vydány po rozvodu manželství není povinen podle exekutora platit manžel/ka.
V leasingové smlouvě jsem byl uveden jako manžel, nikoli jako dlužník, dlužník zemřel.
Je to platná exekuce, či nikoliv?
Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud se jedná o exekuci za dluh vzniklý za trvání manželství, jedná se o dluh v rámci SJM (společné jmění manželů). Proto zde i velmi záleží na tom, zda jste s manželkou uzavřel dohodu o vypořádání SJM či nikoli. Pokud ano, tak záleží na koho tento dluh výlučně přešel. Ten na koho tento dluh výlučně přešel by jej měl zcela uhradit, Druhý z manželů by měl podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kde se musí domáhat zastavení exekuce, s tím, že tento dluh je dle dohody o vypořádání SJM povinna uhradit bývalá manželka, a úředně ověřenou kopii této dohody je nutné přiložit jako přílohu k návrhu na zastavení exekuce.
Pokud SJM vypořádáno není, tak platí, že majetek a dluhy si oba manželé nesou ve výši 50%ˇa z toho vyplývá i povinnost uhradit 50% dlužné částky.
To co mi však připadá divné, je to, že uvádíte, že exekuce byla nařízena již v roce 2002 a že exekutor se ozval až nyní (rok 2016 nebo rok 2017). Tak by mě zajímalo co se celou dobu dělo, Nebyla exekuce v mezidobí zastavena, a pokud ano, na jak dlouhou dobu. I toto je důležité.
Pro úplnost uvádím, že pokud zemře povinný (dlužník) nebo oprávněný (věřitel) exekuce se přeruší do doby než je ukončeno dědické řízení, a po ukončení dědického řízení se v exekuci pokračuje s dědici oprávněného. V tomto ohledu tedy problém nevidím. Jen by mě zajímalo i to, kdy oprávněný zemřel.