Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.248

Exekuce řidičského průkazu, řidičáku a možnost vrácení ŘP před ukončením exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 1017 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byl mi exekučně odebrán řidičský průkaz kvůli dluhu na výživném. Jelikož musím změnit zaměstnání a všechny nabídky na nové zaměstnání obsahují požadavek na držení řidičského oprávnění, tak je možné řidičské oprávněni dříve, než zaplatím dluh na výživném? Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, zrušit pozastavení řidičského oprávnění lze dle ust. § 71a odst. 4 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.), pouze tehdy, pokud povinný prokáže, že k uspokojování svých potřeb a o´potřeb své rodiny povinný řidičský oprávnění nezbytně potřebuje, nebo pokud povinný uhradí nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
Toto jsou jediné dva způsoby jak dosáhnout navrácení řidičského oprávnění. Jen dodávám, že o tom, zda jako povinný řidičský průkaz potřebujete či nikoli, nerozhodujete Vy, ale soudní exekutor, proto samotná nutnost změny zaměstnání by mne jako exekutora neuspokojila a osobně mám za to, že jistota jak získat řidičské oprávnění zpět je dlužné výživné na nezletilé dítě zcela uhradit.