Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.012

Odměna insolvenčního správce při předčasném splacením závazku dlužníkem - jednorázový dar osoby blízké

Odesláno: 
Otevřeno 685 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám na nás dotaz, dcera je v insolvenci, v červnu 2017 mám zaplatit první splátku a já se rozhodla, že jí peníze poskytnu darem na uhrazení 100% jejich závazků což je 62 000 Kč s odměnou insolvenčnímu správci by zaplatila o dalčích 60 000 více, proto bylo mé rozhodnutí, aby nezaplatila o tolik více. K mému úžasu, jí insolvenční správkyně oznámila, že bude žádat soud o navýšení odměny za předčasné splacení, protože tím ona přijde o odměnu za 5 let. Můj dotaz tedy zní, je to možné si zažádat o navýšení odměny a kolik to tak bývá ta částka?
Připadá mi strašně neetické, že dcera má dané splátky 1700 kč- dar, z toho jde 611 kč na dluhy a 1089 insolvenčnímu správci, zdá se mi to nefér k věřitelům a obohacování insolvenčních pracovníků. Lidé, kteří si sice půjčili, ale mají snahu své dluhy platit, proto jdou do insolvence, a insolvenční správci, na nich parazitují, 60 000 opravdu není tak zanedbatelná částka. Ale je to dané zákonem, tak nad tím se můžu jen pozastavit.
Prosím tedy o odpověď, zda má právo si insolvenční správce nechat soudem navýšit odměnu, při předčasném splacení, již teď jí vlastně dcera zaplatila 5x1089 kč a první splátka bude v červnu takže zaplatí celkem 6.534kč a to jí nic nevysvětlila, nekomunikuje, na email neodpovídá, takže taky se mi to zdá zvláštní. Možná je to dané tím, že dlužník, se má cítit provinile a asi jako s odpadlíkem se sním má jednat.
Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den, či večer : -)
 
Zdravím Vás, odměna insolvenčního správce je skutečně daná zákonem, ale je to myšleno tak, že insolvenčnímu správci náleží odměna za každý měsíc oddlužení ve výši 1.089,- Kč včetně DPH.
Proto mám za to, že pokud dlužník dluh uhradí předčasně 100% pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka (neboť tuto částku získá jako dar od rodiny) a dlužník nemá žádného zajištěného věřitele, tak má dle mého názoru insolvenční správce nárok na odměnu jen za měsíce, po které oddlužení dlužníka trvalo, neboť účelem insolvenčního řízení je dosáhnout co nejvyšší míry uspokojení pohledávek dlužníka a nikoli postarat se o finanční zabezpečení insolvenčních správců při předčasné úhradě pohledávek věřitelů. Já osobně bych tento požadavek správce na navýšení jeho odměny neuznala, neboť s tím musí správce počítat, že někdo z dlužníků splní oddlužení dříve. Jen dodávám, že pracuji na soudě právě jako asistentka soudce a právě na insolvencích.