Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.014

Exekuce s vyšší jistinou, věřitel nezapočítal zaplacené splátky dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 539 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
obdržel jsem Exekuční příkaz. Dle spisové dokumentace uplatnil oprávněný výši jistiny v částce, která neodpovídá skutečnosti. Při kontrole dokladů o zaplacení splátek jsem zjistil, že některé platby nezapočítal.
Jak se proti tomu mohu bránit?
Předem děkuji za odpověď
Zdeněk Pýcha
 
Zdravím Vás, v tomto případě podejte návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu argumentujte tak, že oprávněný neoprávněně požaduje vyšší jistinu než má, neboť částka ve výši ..., - Kč byla oprávněnému uhrazena již před začátkem soudního řízení, což dokládáte výpisem z účtu, potvrzením o platbě, ústřižkem složenky či kopií stvrzenky z bankomatu. S ohledem na tuto skutečnost tedy navrhujete částečné zastavení exekuce co do neoprávněně vymáhané části jistiny a k této částce přirostlého příslušenství. Pokud Vaše tvrzení řádně doložíte, mělo by Vám být vyhověno.