Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.218

Insolvence a přeplatek daně - smí FÚ sdělit výši přeplatku insolvenčnímu správci?

Odesláno: 
Otevřeno 901 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz týkající se mé probíhající insolvence a přeplatku daní. Mému insolvenčnímu správci bylo zasláno vyrozumění o vzniku přeplatku daně a částka k vrácení. Mě ovšem došla na přeplatku daně jiná částka a paní na finančním úřadě mi řekla, že bohužel, ona splnila zákonnou povinnost a víc řešit nebude.
Insolvenční správce po mě chce ale částku na potvrzení a upřímně ho nezajímá, kde zbylých 7000 Kč vezmu.
Firemní právnička mi sdělila, že finanční úřad FÚ vůbec nesmí sdělovat částku přeplatku daně insolvenčnímu správci, takže by mě zajímalo, jak to teď je se sdělováním částky a s doplaceni rozdílu těchto částek.
Moc děkuji.
 
Zdravím Vás, finanční úřad má zákonem prolomenou povinnost mlčenlivosti a musí poskytnout součinnost mám za to, že i insolvenčnímu správci. Pokud jej tedy insolvenční správce požádá o součinnost, finanční úřad součinnost poskytnout musí a požadované údaje musí insolvenčnímu správci sdělit.
Dle mého názoru je přeplatek na dani skutečně mimořádným příjmem, který by měl plynout do oddlužení. Pokud je však přeplatek na dani vyplacen spolu se mzdou, postupovala bych tak, že bych výši srážek z příjmu počítala jako součet mzdy a přeplatku na dani, neboť takto je to pro dlužníka výhodnější.
Ve Vaší situaci Vám doporučuji jediné, musíte s insolvenčním správcem komunikovat a vše se snažit vyřešit ke spokojenosti všech, mám za to, že se dohodnete a vše bude dobré. Mám za to, že by Vám mohla pomoci i firemní právnička a insolvenčnímu správci můžete na důkaz pravdivosti Vašeho tvrzení předložit i výpis z účtu, aby věděl, že mu říkáte pravdu.