Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.024

Exekuce na bankovní účet, matka samoživitelka - šance na insolvenci, oddlužení, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 670 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
05/2011 jsem si vzala v bance půjčku, poté 10/2011 jsem půjčku navýšila o další částku. Banka už tenkrát věděla, že žiji permanentně v zahraničí a měli mé veškeré kontaktní údaje a doručovací adresa byla u rodičů. Půjčku jsem řádně splácela až do přelomu roku 2012/2013, kdy jsem se dostala tíživé finanční situace, kdy jsem nebyla schopna splácet.
Pochybila jsem a komunikace z obou stran ustala. V létě 2013 rodičům přivezl pracovník jedné vymahačské společnosti dopis, který mi rodiče předali.
V září 2013 jsem pána kontaktovala, jelikož jsem měla zájem svůj závazek hradit. Domluvili jsme se na splátkovém kalendáři a od října 2013 až doposud stále svou pohledávku hradím.
V roce 2014 jsem se vdala (manžel je cizinec z EU), a 2017 jsme se natrvalo vrátili do ČR.
V březnu 2017 jsme si společně s manželem založili bankovní účet a v pátek 28.4.2017 jsem zjistila, že 24.4.2017 mi resp. nám byl účet zablokován z důvodu exekuce, o které jsem do dnešního dne neměla vůbec ponětí!
Obvolala jsem bankovní správu pohledávek, pana exekutora i společnost, u které svou pohledávku hradím (kde je mimochodem vše v naprostém pořádku). Ale na oddělení pohledávek banky mi bylo sděleno, že společnost, u které hradím pohledávku je pouze jedna z půjček a že tu druhou odkoupila jiná společnost, která předala celou věc exekutorskému úřadu. Čemuž ale vůbec nerozumím, jelikož jsem od roku 2013 žila v domnění, že svůj dluh splacím.
Bez jakéhokoliv kontaktu (telefonicky, emailem), korespondence (trvalé bydliště a doručovací adresa byla hlášena u rodičů), poté na Obecním úřadě v místě dřívějšího místa bydliště. A mě se nedostalo do rukou žádného varování ohledně této situace až do dnešního dne.
Exekutorský úřad, jsem kontaktovala, kde je nastaven splatkový kalendář na minimální měsíční splátku 1500 Kč. Ale takovou částku, kterou po mě vyžadují, bych při této splátce splatila nejdříve za 13 let!
Jsem matka pobírající rodičovský příspěvek, momentálně nezaměstnaná (kvůli exekuci mi byl zamítnut nástup do zaměstnání), žijící v podnájmu, začínající v ČR víceméně od začátku.
Ráda bych Vás poprosila, zda mi můžete říci jak postupovat v mé věci. Jak je možné, že půjčka pod stejným číslem smlouvy a datu odpisu byla rozdělena do dvou a poté prodána dvou jiným firmám? Co je promlčecí lhůta a jak dlouho trvá? Jestli mohou zablokovat účet i mému manželovi, kdyby si otevřel svůj vlastní účet, když je exekuce na mé jméno na údajnou pohledávku uzavřenou ještě před sňatkem? Mám nárok uplatnit oddlužení a pokud ano, jak postupovat?
Já se omlouvám, ale jsem z celé situace v naprostém šoku a opravdu nevím kde, kam a na koho se obrátit.
Předem Vám mnohokrát děkuji za Váš čas a odpověď.
 
Zdravím Vás, to, že věřitel postoupí část pohledávky jiné společnosti je naprosto běžná praxe a to zvláště v případech jaký popisujete Vy (dlužník žije v zahraničí a má problémy se splácením, resp. splácí až po návštěvě pracovníka vymáhajícího pohledávky). Jelikož jste měla doručovací adresu i na adrese obecního úřadu, kde Vám byly doručovány i písemnosti od soudu či jiných orgánů, bylo Vám doručeno řádně, a to fikcí. S tím teď již nic nenaděláte. S ohledem na výše uvedené skutečnosti mám tedy za to, že exekuce je bohužel oprávněná. Ohledně strhávání peněz z účtu manžela je důležité i datum sňatku a kde jste se vzali. Pokud jste se vzali v roce 2014 v ČR, tak mám za to, že bohužel po účinnosti nového občanského zákoníku manžel odpovídá za dluhy manžela o kterých dříve nevěděl. Pokud máte zúžené společné jmění manželů je to dobře, pokud ne, tak bych přesto podala návrh na zastavení exekučního postihu Vašeho manžela dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), zde bych argumentovala tak, že byl exekučně postižen účet Vašeho manžela za dluh, který vznikl před uzavřením manželství a není tedy součásti SJM, a proto by tedy tato exekuce měla být dále vymáhána výlučně po Vás a exekuční postih Vašeho manžela by měl být zastaven, neboť nelze vymáhat dluh po Vašem manželovi, který není součástí SJM a vznikl před uzavřením manželství. Jako důkaz, že Vaše tvrzení jsou pravdivá je nutné přiložit úředně ověřenou kopii oddacího listu. V případě, že by byl návrh na zastavení exekuce zamítnut, je možné tuto situaci řešit i formou oddlužení, tedy podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení je však možné podat jen pokud máte více věřitelů a pohledávky déle než 30 dní po splatnosti, dále musíte být schopna ze svých příjmů uhradit minimálně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů a odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč. Pokud by Vaše příjmy byly nedostatečné, je možné si je navýšit formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran. Obrátit se v této věci můžete klidně na advokáta. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.