Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.893.417

Exekuce - výzva k úhradě dluhu a hned i exekuce na výdělek a věci

Odesláno: 
Otevřeno 653 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na manžela byla uvalena exekuce pro 5000, - (celkem cca 21.000 Kč). Má ji na plat. Zároveň ale byl zablokován účet mé (manželce). Dostal úřední dopis (7.4.2017) s Výzvou na dobrovolné splnění povinnosti rovnou s oznámením o srážkách ze mzdy, s informací o blokaci mého účtu a o prodeji movitých věcí.
Neměla by být nejdříve dána možnost toho dobrovolného splnění? Vše přišlo v jednom dopisu. Mě přišlo oznámení (stejné jako manželovi) 11.4.2017. Poté 21.4.2017 přišly dopisy o soupisu movitých věcí (soupis ze dne 11.4.2017) kde bylo sepsáno MOJE auto (v mém vlastnictví) i když manžel má na sebe psané jiné auto.
Krom srážek ze mzdy manžela, jsou všechny sankce uvaleny na mě.
On má svůj účet i auto, tak proč to není přímo na povinného, ale na mě? Částka ex je 21000.
Manžel má určené srážky ze mzdy, já blokaci na 21000 a auto v soupisu za 60000, - (to je tam uvedeno) Je tento postup správný? Děkuji
 
Zdravím Vás, bohužel neuvádíte, zda se jedná o exekuci pro dluh, který vznikl za trvání manželství či nikoli. Právě tato informace je totiž klíčová pro posouzení správností postupu soudního exekutora v dané věci. Pokud by se jednalo o dluh vzniklý za trvání manželství a Vy jste v té době neměli zúžené SJM, tak postup soudního exekutora je správný, i když já osobně bych vyčkala uplynutí lhůty k dobrovolnému splnění povinnosti.
Exekutor totiž může provádět exekuci klidně i všemi způsoby provedení exekuce najednou, jde zde o co nejrychlejší vymožení peněz a práva povinného či jeho manžela jsou šetřena až druhořadě.
Pokud by dluh nevznikl za trvání manželství, je nutné se proti zabavení automobilu a ostatnímu Vašemu exekučnímu postihu bránit, a to návrhem na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kdy se budete domáhat zastavení exekučního postihu manželky povinného, právě s odkazem, že dluh vznikl před sňatkem, což je nutné doložit úředně ověřenou kopií oddacího listu, a právě proto se nejedná o dluh ve společném jmění manželů (SJM), ale jen o výlučný dluh Vašeho manžela, který je nutné vymáhat výlučně po manželovi a nikoli po Vás, a proto tedy navrhujete, aby exekutor Váš exekuční postih v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm h) občanského soudního řádu zastavil.