Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.461

Promlčení půjčky a zrušení exekuce (dluh starší 10 let)

Odesláno: 
Otevřeno 1277 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jmenuji se LŽ a jsem ročník 1947. 2006 jsem se nechal příbuzným přesvědčit o podnikání a vzali jsme si spolu půjčku od jedné společnosti (rukou společnou a nerozdílnou). Bohužel příbuzný 2008 zemřel a na vše jsem zůstal sám i na splácení půjčky. Chci poprosit o radu jak je to s dobou promlčení půjčky. Základní údaje:
- Půjčka byla uzavřena dne 6. 3. 2007 mezi mnou a společností v souladu s §657, zákon 40/1964 Sb. Splatnost byla stanovena do 31. 12. 2008.
- Protože nedošlo ke splacení, oprávněný předal věc k soudu a ten 20. 3. 2009 rozhodl o exekuci.
- Oprávněný exekuci zrušil, 21. 5. 2016 (rozhodnutí nabylo právní moc 18. 6. 2016)
- Oprávněný stejnou exekuci obnovil 20. 9. 2016 (jiný soud a jiný exekutor)

Chtěl bych poradit:
- jestli se i na tyto případy vztahuje 10 letá promlčecí lhůta a kdy začala. Podle některých ustanovení NOZ lhůta začíná dnem kdy mohlo dojít z vymáhání půjčky – to by bylo 7. 3. 2017.
- v případě, že je již půjčka promlčena, jestli mám poslat exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce z důvodu promlčení práva oprávněného (věřitele) vymáhat dlužnou částku – namítnutí promlčení.

Děkuji za radu a pomoc.

 
Zdravím Vás, jelikož smlouva o půjčce byla uzavřena dle starého občanského zákoníku, počítá se i promlčecí lhlůta dle starého občanského zákoníku (tedy dle zákona č. 40/1964 Sb.). Dle tohoto předpisu se právo oprávněného vymáhat pohledávku exekučně promlčí za 10 let ode dne právní moci exekučního titulu. Pozor, pokud však byla v promlčecí doba zahájena exekuce dochází k stavení promlčecí doby, která po dobu exekuce neběží a po zastavení exekuce promlčecí doba opět počíná běžet, s tím, že doba vedení exekuce se do promlčecí doby nezapočítává. Právní moc exekučního titulu je až 20.3.2009 tak exekuce není v žádném případě promlčena, neboť k promlčecí by došlo ža 21.3.2019, pokud by nebyla vedena exekuce, ve Vašem případě se však promlčecí doba prodlužuje o dobu vedení exekuce. Od nařízení exekuce do jejího zastavení tedy došlo k stavení promlčecího lhůty, a po právní moci usnesení o zastavení exekuce do nařízení nové exekuce opět běží promlčecí doba, ale již ne 10 let, ale méně. Závěr však je, že tato exekuce není promlčená a Vy budete muset v ust. § 268 odst. 1 písm. a - h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) hledat jiný důvod pro zastavení exekuce, který by dopadla na Váš případ.
Závěrem uvádím, že špatně chápete i termín, dnem kdy mohlo dojít k vymáhání půjčky. K vymáhání půjčky vždy může dojít až tehdy pokud se dlužník ocitne v prodlení se splátkou a nikoli dříve, neboť nikdy nemohu úspěšně vymáhat po druhém povinnost, kterou on sám neporušil, proto nemohu plnění ze smlouvy o půjčce vymáhat druhý den po uzavření této smlouvy. Od smlouvy můžete druhý den po jejím uzavření odstoupit.