Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Návrh na zastavení exekuce - promlčený dluh

Odesláno: 
Otevřeno 599 x
1 odpověď
 
1996 jsem si ve vedlejším domě pronajal kancelář. Byl v hrozném stavu, a po několika měsících mi majitelé vzali klíče, že se tam budou provádět opravy (především topení a rozvod vody). Už jsem tam potom nikdy nebyl.
Asi za 20 let najednou exekuce, a to jsem s nimi (písemně, tuším už mdle, že v roce 1997) smlouvu ukončil.
Má v tom prsty tehdejší vedení Domácích potřeb Olomouc, kteréžto následně vytunelovalo celou firmu.
Naprosto absurdní situace. Vlastně se mi tomu nechce ani uvěřit. Samozřejmě jsem k soudu v Olomouci, nebyl přizván.
O celé lapálii jsem se dověděl, tuším 2016.
Tedy - lze požádat (a mít úspěch) s návrhem na zastavení exekuce v plném rozsahu?
Děkuji za odpověď
vb
 
Zdravím Vás, dle termínu konání soudního jednání v roce 2008, exekuce promlčena není. Z toho co píšete mám za to, že Vám nebyl řádně doručen exekuční titul, tedy rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce nařízena. Proto je tedy možné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu na zastavení exekuce je nutné uvést, že jste o exekuci dozvěděl až z listin, které Vám byly doručeny exekutorem, že Vám nebyl řádně doručen exekuční titul, ačkoli si řádně přebíráte poštu, a proto máte za to, že ve vztahu k Vám exekuční titul nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě nelze exekuci nařídit a je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a Vy o zastavení exekuce s ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy žádáte. Jen je škoda, že návrh na zastavení exekuce bude podán cca po roce, kdy jste se o celé věci dozvěděl, neboť i tato skutečnost snižuje Vaše šance na úspěch, ale rozhodně návrh na zastavení exekuce podejte, neboť je zde zákonný důvod pro zastavení exekuce (pokud jste si řádně přebíral poštu) a Vy nemáte co ztratit.