Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.311

Žádost o vyjmutí exekučně zabavené věci - do kolika dnů musí exekutor vyřídit žádost?

Odesláno: 
Otevřeno 527 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
švagrovi exekutor zabavil a odvezl motocykl, který patří mému manželovi.
I když při návštěvě exekutora švagr upozorňoval, že motocykl není jeho, tak exekutor mu řekl, že to není důvěryhodné. Motocykl někam odvezl.
Manžel podal žádost o vyjmutí motocykl z exekučního řízení ještě týž den, kdy proběhlo zabavení motocyklu.
Dnes (11.04.2017) uběhlo 15 dní od doručení písemné žádosti o vyjmutí a zatím žádná informace nepřišla.
Chtěli jsme se zeptat, když exekutor uzná vyškrtnutí motocyklu z řízení, zaslali jsme mu veškeré doklady, technický průkaz, kupní smlouvu, vše s manželovým jménem, za jak dlouho nebo jakým způsobem dojde k vrácení zabavené věci?
Moc děkuji.
 
Zdravím Vás, 15-ti denní lhůta počíná běžet ode dne doručení návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, takže rozhoduje den, kdy byl tento návrh exekutorovi doručen. V každém případě budete informováni exekutorem jak byl Váš návrh posouzen. Jen doufám, že jste exekutorovi zasílali pouze úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů a nikoli jejich originály. Dále uvádím, že připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu (víkend nebo svátek), tak lhůta končí nejblíže následující pracovní den, což by mohlo být v době velikonočních svátků aktuální.