Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Cizí peníze zabavené exekutorem na účtu dlužníka - jak požádat exekutora o vydání cizích peněz nedlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 700 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o vyjádření k problému:
Úřad práce zaslal částku sociálních dávek na účet mé babičky, ale tento účet vedený na jméno mé babičky je obstavený exekutorem.
Je možné se nějak dovolat vydání této částky podobně jako například v případě návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu exekutora? Je nějaká šance získat peníze, které nepřísluší povinnému, ale jeho příbuznému? Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud na účet babičky poslala příslušná okresní správa sociálního zabezpečení peníze na základě Vaší žádosti, neboť se o této skutečnosti exekutor od plátce sociálních dávek dozvěděl, mám za to, že tyto peníze Vám skutečně vydány nebudou, neboť jste to právě Vy, kdo porušil zákon, neboť Vy si nemůžete nechávat posílat peníze na účet třetích osob, aby Vám je nezabavil exekutor, neboť tímto jednáním obcházíte zákon a dále by toto Vaše jednání mohlo být posouzeno jako trestný čin zkrácení věřitele.
Jiná věc by nastala v případě, kdy by exekutor vzal babičce z účtu její důchod, to už by bylo nutné se bránit, a to podáním návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu by bylo nutné uvést, že Vaší babičce, ač není povinná byl soudním exekutorem. zablokován účet, kdy jí byl postižen její příjem, tedy starobní důchod. To, že se jedná o účet Vaší babičky a nikoli o Váš účet je nutné exekutorovi rovněž i doložit a to smlouvou o zřízení účtu a případně i výpisy z účtu. Mám za to, že v tomto případě by měl být babiččin účet odblokován.