Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.027

Nevrácení přeplatku po zrušení exekuce - vymáhání přeplatku po exekutorovi

Odesláno: 
Otevřeno 907 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
před pár lety byl vydán rozhodcem "Rozhodčí nález", a to o nás, bez nás. Byla podána žaloba k soudu o zrušení rozhodčího nálezu a zároveň žádost o odložení vykonatelnosti, čemuž bylo vyhověno a po půl roce byl soudem rozhodčí nález zrušen, protistrana se neodvolala, tak soudní rozhodnutí nabylo právní moci.
Světe div se, po dvou letech ten stejný rozhodce znovu vydal ten stejný rozhodčí nález, což oznámil dopisem s tím, že se má do tří dnů uhradit jím oznámená částka. Hlava nám sice nebrala, jak je možné, že něco, co je rozhodnuto soudem a nabylo to právní moci, může být uděláno znovu, nicméně jsme zvolili stejný postup, a to žalobu na zrušení rozhodčího nálezu a zároveň žádost o odložení vykonatelnosti. A opět překvapení, žádosti o odložení vykonatelnosti nebylo vyhověno, slovy soudce - není prý pro to důvod.
S obavami jsme očekávali co nastane, a taky nastalo. Došlo k zablokování účtu, posléze i platu, a to i přesto, že exekutor byl vyzván k ukončení exekuce s tím, že již jednou byl rozhodčí nález zrušen a je u soudu žaloba. Rovněž exekutor zaslal zaměstnavateli pokyn k odesílání výplaty na jeho účet s tím, že jeho rozhodnutí o exekuci nabylo právní moci, taky poslal svoje zaměstnance slídit po vesnici a sousedech, ostuda jako blázen. Konečně po téměř tři čtvrtě roce bylo soudem rozhodčí řízení zrušeno, protistrana se neodvolala, takže rozhodnutí soudu nabylo právní moci.
V tu chvíli by člověk očekával, že dojde k odblokování účtu, výplaty a vrácení peněz, které zaměstnavatel odeslal na exekutorův účet. Což o to, k odblokování účtu a platu po několika urgencích došlo, ale bohužel ani po měsíci od nabytí právní moci soudního rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu nedošlo k vrácení peněz, ani se exekutor neuráčil zaslat zrušení exekuce, pouze zaměstnavateli zaslat nikoliv zrušení exekuce, ale zastavení exekuce. Marně mu zasíláme dopisy s žádostí o vrácení zaslaných výplat zaměstnavatelem. Exekutor nereaguje, takže jsme různě pátrali a zjistili jsme, že část peněz byla odeslána tzv. oprávněnému a ze zbylé části si exekutor uhradil náklady exekuce. Už opravdu nevíme, na koho se obrátit, jak postupovat, protože dle našeho názoru, pokud je zrušen rozhodčí nález a rozhodnutí nabylo právní moci, tak přece nemůže existovat exekuční titul a tím pádem musí být exekuce zrušená a to zpětně s tím, že by exekutor měl vrátit veškeré peníze zaslané zaměstnavatelem a i ty, které si dle nás neoprávněně nechal zaslat z našeho účtu a zároveň by měl okamžitě exekuci ukončit. Bohužel nestalo se tak a my nevíme, co s tím dále.
Poradíte prosím?
Děkuji Ivana
 
Zdravím Vás, exekuce se neruší, ta se zastavuje, takže pokud píšete, že zaměstnavateli bylo zasláno usnesení o zastavení exekuce, tak je to v pořádku. Nicméně usnesení o zastavení exekuce by mělo být zasláno i Vám, a pokud ne, tak se tak stane. Pokud si však řádně přebíráte poštu. Pokud si poštu nepřebíráte, tak Vám bylo doručeno zastavení exekuce tzv. fikcí. Přeplatek by Vám měl být vrácen poté co usnesení o zastavení exekuce nabude právní moci, dříve ne, protože proti tomuto usnesení je přípustné odvolání. Proto Vám doporučuji, zajít za zaměstnavatelem a požádat jej o kopii usnesení o zastavení exekuce. Zaměstnavateli totiž exekutor doručuje mnohem rychleji než lidem, neboť zaměstnavatelům se běžně doručuje do datové schránky. Podívejte se na datum vydání rozhodnutí o zastavení exekuce, a pokud se do měsíce od vydání tohoto rozhodnutí nebude nic dít, tedy Vy nebudete mít peníze, tak písemnou formou, doporučeným dopisem s dodejkou požádejte exekutora o vrácení přeplatku této exekuce. Měl by Vám vyhovět. Pokud ne, bude nutné si na exekutora stěžovat přímo u Exekutorské komory ČR, web http://www.ekcr.cz.