Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.142.832

Maximální výše nákladů exekuce u dluhu 1000 Kč - mohou být náklady 13.000 Kč?

Odesláno: 
Otevřeno 500 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
2014 jsem pracovala v Praze u firmy která mi zřídila tzv. pojistku na blbost. Do třech měsíců jsme ukončili pracovní poměr, já se vrátila domů, začala hledat práci v okolí bydliště a na Prahu a pojistku jsem úplně zapomněla.
Dluh na pojistném, exekuce na plat. U současného zaměstnavatele jsem zjistila, že než pojistka zanikla, měla jsem doplatit dvě splátky v hodnotě 1.000 Kč celkem. Ale budu muset splatit 14.000 Kč.
Je prosím tahle částka přiměřená? Je tenhle nepřiměřený nárok oprávněný? Z 1.000 Kč vzniklo 14.000 Kč?
Podotýkám že jsem žádnou škodnou událost pojišťovně nehlásila, tudíž jí nevznikla žádná škoda. Mám strašný vztek na právní systém. Děkuji předem za odpověď.
 
Zdravím Vás, bohužel mám za to, že tato částka je požadována oprávněně. Dluh činí 1.000,- Kč, k tomu nějaké příslušenství, dále náklady soudního řízení, náklady právního zastoupení protistrany, náklady exekuce v minimální výši 7.865 a náklady oprávněného, takže když bychom vše sečetli tak bychom se k částce 14.000,- Kč skutečně dostali.
V tomto případě je lhostejné, zda jste hlásila pojistnou událost či nikoli, Vaší povinností bylo řádně a včas hradit pojistné, což jste bohužel (z důvodu opomenutí nečinila), což však nikoho již dnes (11.04.2017) nezajímá. Mám za to, že exekuce je oprávněná a částka je v pořádku.