Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.364

Exekuce na dluh z roku 2008, 2009 - dlužník se stěhoval a o vymáhání dluhu nevěděl

Odesláno: 
Otevřeno 644 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dnes (06.04.2017) jsem si vyzvedla na poště exekuční příkaz. Příkaz obsahoval celkem 4 přílohy, Na prvním listě je převzetí spisu ve věci exekuce ze dne 26.5.2011, dle vykonavatelného platebního rozkazu ze dne 11.8.2009. Výše pohledávky zde činí 799, - Kč s příslušenstvím, nákladů nalézacího řízení ve výši 6.669 Kč a nákladů exekuce, kdy byl původním exekutorem pán ze Vsetína a novým exekutorem je soudní exekutor z Prahy.
List je označený jako 1/4 a datum tam je 3.2.2015. List označený jako 2/4 mi oznamuje exekuční příkaz k provedení exekuce přiznáním pohledávky z účtu peněžního ústavu, dlužná částka ke dni 13.3.2017 činí 17.985.-Kč.
Na listu označeném 3/4 je příkaz k úhradě nákladů exekuce ve výši 10.406 Kč.
List označený jako 4/4 je usnesení. Unesení, že pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 26.5.2011, ve spojení s opravným usnesením ze dne 10.6.2011, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu ze dne 11.8.2009 ve věci oprávněného Kooperativa pojišťovna, a. s. , proti povinnému rozhodl, že soudní exekutor připouští, aby na místo oprávněného vstoupil do řízení nabyvatel práva společnost Central finance.

Odůvodnění: Kooperativa pojišťovna na straně jedné zavřela dne 20.11.2013 se společností Central finance na straně druhé Smlouvu o postoupení pohledávek, v jejímž rámci došlo i k převodu pohledávky v probíhajícím řízení z oprávněného na Central finance. Tuto skutečnost doložil oprávněný dne 5.2.2015 Smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 20.11.2013 s úředně ověřenými podpisy. Toto usnesení má datum 25.2.2015. Na mé trvalé adrese jsem od roku 2012, za celou dobu mi nebylo nic doručeno, abych věděla, že mám dluh u pojišťovny. Kontaktovala jsem telefonicky pana exekutora a ten mi oznámil, že o dluhu nemusím být informována a že do 21.4.2017 chce uhradit celou částku.

Jsem povinna dluh hradit v celé výši, když se ani nenamáhal nic mi poslat a o dluhu mě informovat? V termínech co jsou uváděny ve spisu roky 2008, 2009 co proběhl soud, jsem se několikrát stěhovala, tudíž ani tady o tom jsem nevěděla.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, jelikož ve věci byl vydán exekuční titul (platební rozkaz), který se Vám soud pokoušel doručit, což se mu nepodařilo, takže tato listina Vám byla doručena fikcí, jedná se o řádný postup a dlužnou částku budete muset uhradit, neboť exekuce je dle všeho oprávněná. To, že jste se několikrát stěhovala, to bohužel soud, exekutora ani věřitele nezajímá.
Jen dodávám, že po vydání exekučního titulu (platebního rozkazu) již věřitel není povinen dlužníka o úhradu dlužné částky upomínat a může bez dalšího podat návrh na nařízení exekuce.
Popřípadě bych se zde snažila s exekutorem dohodnout na splátkovém kalendáři, pokud nemáte na úhradu dlužné částky jednorázově. Jen mějte na paměti, že splátkový kalendář je nutné dodržovat.