Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Snížení splátek splátkového kalendáře insolvence, oddlužení, bankrotu - správce nezapočítal náklady na dopravu do zaměstnání, práce

Odesláno: 
Otevřeno 569 x
1 odpověď
 
Máme s manželem insolvenci od 05/2016, měsíčně splácíme celkem 15.000 Kč.
Jelikož manžel dojíždí do zaměstnání denně 60 km tam a zpět, je to pro nás finančně náročné. Správce nám nezapočítal náklady na jízdu manžela za prací. Jelikož splácíme tak vysokou částku, náš dluh by měl být zaplacen celý zhruba do 2020.
Ráda bych věděla, zda je možné po zaplacení 50% celkové částky dluhu zažádat soud o ukončení insolvence, nebo o snížení splátkového kalendáře. Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, ano můžete požádat o snížení splátek, ale vězte, že musíte buď určit pevnou částku splátek nebo výši splátek musíte určit alespoň procentuální mírou uspokojení pohledávek Vašich nezajištěných věřitelů. Dle zákona však může dlužník o nižší splátky požádat pouze pokud je tu reálný předpoklad, že i při snížené splátce budou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny alespoň ve výši 50% a bude zcela uhrazena odměna insolvenčního správce. Vaše tvrzení uvedená v žádosti o nižší splátky je třeba doložit i listinami, tedy rozpisem nákladů, výpisem z účtu a náklady na cesty manžela do zaměstnání.
Pro úplnost dodávám, že bude-li Vám nižší splátka schválena, tak kdyby se cokoli změnilo, (ztráta zaměstnání) je třeba si pro účely oddlužení navýšit příjem do té míry, aby byly pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny alespoň ve výši 50% a zcela uhrazena i odměna insolvenčního správce.