Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.030

Exekuce na plat, mzdu nového manžela pro dluh z předchozího manželství - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 461 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Potřebovala bych poradit, jestli exekutor jedná oprávněně. Můj první manžel si vzal půjčku, já jsem mu jako manželka ručila.
2007 byla nařízena manželovi exekuce, kterou neplatil. V té době jsme již spolu nebydleli a o exekuci jsem nevěděla.
2009 jsem se znovu vdala.
2015 mi jako ručitelovi začali strhávat exekuci z platu. Již dva roky mi exekuci strhávají z platu. A teď dali exekuci na účet i mému druhému manželovi. Tato exekuce je z prvního manželství a každý měsíc platím splátku určenou soudem.
Má exekutor právo dát exekuci na účet mému druhému manželovi, který s tím nemá nic společného?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, mám za to, že exekutor by neměl postihovat majetek Vašeho současného manžela. Zde je třeba podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu se budete domáhat zastavení exekučního postihu Vašeho manžela, neboť se jedná o výlučně Váš dluh, který vznikl za doby trvání prvního manželství, což doložíte jak kopií rozsudku o rozvodu prvního manželství tak i kopií oddacího listu, čímž doložíte datum vzniku druhého manželství) a z tohoto důvodu tedy budete argumentovat i tak, že jelikož v okamžiku vzniku pohledávky jste byla ženou prvního manžela, nemohlo tedy vzniknout ani SJM s Vaším současným manželem, z čehož vyplývá, že exekuční postih Vašeho současné manžela je s ohledem na výše uvedené skutečnosti nepřípustný a měl by být v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu zastaven.