Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.327

Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu EPR - text odporu, odvolání proti EPR

Odesláno: 
Otevřeno 1535 x
1 odpověď
 
Jakou formou podat odpor k elektronickému platebnímu rozkazu a jak podat psané vyjádření k tomuto rozkazu
 
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce ani insolvence. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/. Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.

Jen dodávám, že odpor se podává písemně dvojmo u soudu, který toto rozhodnutí vydal. V odporu je třeba nejen tvrdit skutečnosti, ale tyto skutečnosti rovněž i doložit důkazy.