Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.339

Exekuce na manžela se kterým dlouhodobě nežiji - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 542 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
můj manžel (jen papírově) se kterým nežiji ve spol. domácnosti již od 1996 neplatil sociální pojištění jako podnikatel a teď na mne přišli exekuce (4) s kterými já nemám nic společného. Tím pádem já jsem nic o tom nevěděla a teď na mne exekutoři uvalili exekuce.
Jsem již v důchodu a je mne skoro 70 roků, takže toto je můj jediný finanční příjem. Nevím co mám dělat?
Prosím poraďte mne jak dál se to dá řešit. Rozhodla jsem se tím pádem že podám žádost o rozvod, kterou chci co nejdříve vyřešit! Vzhledem k tomu, že já mám větší důchod než on tak řeší se mnou oni ty exekuce s kterými já nemám nic společného!! V současné době žiji od r. 2011 v bytě mého syna a musím se zde starat o chod domácnosti neb on v současné době pobývá mimo ČR.
Pokud budu muset něco platit tak mne nebude zbývat ani částka mého důchodu na celý chod domácnosti a ještě něco musím mít pro svoje potřeby. Vzhledem k tomu, že žiji u syna, tak veškeré vybavení je jeho. Já mám jen tu střechu nad hlavou. Předem děkuji za radu
 
Zdravím Vás, zde je důležité, zda máte s manželem sepsánu alespoň dohodu o zúžení SJM a dále je důležité i to jak dlouho nesdílíte společnou domácnost, tedy zda jste společnou domácnost sdíleli v době, kdy manžel podnikal či nikoli a zda to můžete prokázat. Prosím odpovězte mi na tyto otázky, abych Vám mohla poradit jak co nejlépe koncipovat návrh na zastavení exekuce ve Vaší věci, neboť zde je věc složitější, neboť jste stále manželé a máte stále režim společného jmění manželů. Až budu znát odpovědi na výše uvedené otázky mohu Vám skutečně lépe poradit než nyní, neboť zde velice i záleží na argumentaci v návrhu na zastavení exekuce a rovněž i na tom jakými listinami a důkazy doložíte to, že spolu s manželem již dlouhou dobu nesdílíte společnou domácnost.
 
K vašim otázkám mohu odpovědět: Dohodu žádnou nemáme sepsanou o SJM neb žádný nemáme ani jeden. On má jen ty dluhy o kterých jsem nic nevěděla. Co se týče nesdílení společné domácnosti tak je od r. 1996-2017 t. zn. 20 roků!! Toto mohu doložit potvrzení od majitele domu, kde jsme dříve bydleli (Karlín-Praha 8). Již jsem o ho o to požádala a on mne ho poslal.
V r. 2011 jsem se přestěhovala k synovi do bytu (bydlím zde dodnes bez manžela), který si vzal na hypotéku, abych měla střechu nad hlavou, protože vzhledem ke zvyšování nájmu bych už to nezvládla z důchodu platit, který je jediný zdroj mých finančních prostředků! Syn v současné době pracuje v zahraničí, takže se mu starám o vše. Já majetek žádný nemám a to zařízení v bytě je už mého syna. Manželovo podnikání nevím kdy přesně začalo. Bylo to snad někdy po revoluci, ale to bych musela přesně zjistit. Co vím přesně, tak stále podniká dodnes. I když už podnikal, tak v té době od toho r. 1996 jsme nesdíleli společnou domácnost a nesdílíme dodnes. Jak jsem zjistila, tak ty exekuce jsou někdy po roce 2000. Doufám, že toto moje vyjádření vám nějak pomůže. Předem moc děkuji
 
Zdravím Vás, v tomto případě to bude o něco obtížnější, nicméně i přesto podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu budete požadovat zastavení exekučního postihu manželky povinného a bude nutné argumentovat takto. Jedná se dluh manžela z podnikání, který vznikl v roce 1996, tedy v době, kdy Vaše manželství bylo trvale a hluboce rozvrácené. O tom, že tento dluh vznikl jste neměla tušení, neboť již od roku 1996 s manželem nesdílíte společnou domácnost, což dokládáte i čestným prohlášením a potvrzením majitele bytu, který jste měla v této době do r. 2011 pronajatý a rovněž i čestným prohlášením členů rodiny. Tyto listiny k návrhu na zastavení exekučního postihu manžela povinného přiložte jako důkazy k prokázání pravdivosti Vašich tvrzení. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy máte za to, že na Váš případ přesně dopadá i nález Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 1/14 ze dne 31.3.2015, neboť o dluzích manžela jste neměla nejmenší tušení a tyto dluhy by tedy měly být vymáhány pouze po Vašem manželovi a nikoli po Vás. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy navrhujete zastavení exekučního postihu manžela povinného.
Pokud by Váš příjem nedosahoval ani výše nezabavitelné částky, takže by z něj nebylo možné provádět exekuční srážky měla byste další důvod pro zastavení exekuce a to dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a to zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného, kdy průběh exekuce ukazuje, že nebudou exekučně vymoženy ani náklady exekuce. Jen je nutné doložit i výši příjmů, ve Vašem případě výši důchodu a prokázat, že nemáte šanci, a to i s ohledem na věk a zdravotní stav na nárůst příjmů.