Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.316

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost - náležitosti, argumenty, jaké doklady?

Odesláno: 
Otevřeno 649 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bylo mi doručeno předvolání k soudu, kde se bude jednat o mém návrhu (povinné) na zastavení exekuce pro nemajetnost. Jakou dokumentaci vzít s sebou, jak argumentovat? Je nutné si sehnat právní zastoupení?
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
 
Zdravím Vás, před soudem je nutné argumentovat přesvědčivě a mít s sebou po ruce i listiny, které jste přiložila k návrhu na zastavení exekuce, a to pokud možno jak v kopiích tak i v originálech a svá tvrzení v návrhu na zastavení exekuce doložit i listinami. Právní zastoupení advokátem je vždy lepší, ale pokud máte někoho známého s právnickým vzděláním, může jít s Vámi k soudu jako Váš obecný zmocněnec, ale k tomu je třeba této osobě udělit plnou moc k Vašemu zastupování při tomto soudním jednání či řízení. Kontakty na advokáty neleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz