Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.318

Exekuce primárního dlužníka - ručitel, bude odblokována exekuce na bankovní účet?

Odesláno: 
Otevřeno 1017 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu, jak postupovat v případě vydaného exekučního příkazu na srážku ze mzdy, zablokovaný účet na ručitele, kdy první povinný - primární dlužník má již s exekutorem domluven, potvrzen splátkový kalendář, tím přijal závazek. Exekutor na tomto základě pozastaví exekuční příkaz na ručitele nebo si jako ručitel musím u exekutora zažádat o pozastavení?
Předem děkuji za radu.
PD
 
Zdravím Vás, pokud jste ručitelem dlužníka, který svůj dluh řádně neplnil, tak oprávněný má plné právo vymáhat svůj dluh exekučně jak po dlužníku tak i po Vás jako po ručiteli, Z mého pohledu je tedy exekuce na ručitele oprávněná. Jen pro úplnost si nastudujte ust. § 268 odst. 1 písm. a) - h) očanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb). , neboť v tomto ustanovení jsou upraveny zákonné důvody pro zastavení exekuce. Pokud by se některý z těchto důvodů vztahoval přímo na Vás, můžete z tohoto důvodu podat návrh na zastavení exekuce, jen je nutné existenci důvodu pro zastavení exekuce nejen tvrdit, ale rovněž i doložit, a to například i listinami, které k návrhu na zastavení exekuce přiložíte.