Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.174.314

Zabavení věci nedlužníka exekutorem v bydliště dlužníka s exekucí

Odesláno: 
Otevřeno 620 x
1 odpověď
 
Zabavení věcí exekutorem
Dobrý den, může mi exekutor zabavit věci které nepatří mě ale mému bratrovi, které si odkoupil od svého kamaráda a mají spolu sepsanou kupní smlouvu tiskopisem a ověřenou podpisem na obecním úřadě?
Mockrát děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, ano může, ale neměl by tak činit, pokud mu byla daná smlouva předložena. Pokud však věci přesto zabavil. je na vlastníkovi věcí, aby se bránil podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Tento návrh je vlastník věcí povinen podat do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděl a vlastnictví zabavených věcí je třeba doložit doklady o vlastnickém právu vlastníka (navrhovatele), zde je tedy nutné doložit onu úředně ověřenou kopii kupní smlouvy a věci by měly být ze soupisu vyškrtnuty.
Pokud by se tak nestalo, tak by vlastníkovi věci nezbývalo nic jiného než se o tyto věci s exekutorem soudit, a to tak, že by na soud podal tzv. vylučovací žalobu v souladu s ust. § 267 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.).