Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.881.460

Exekuce a elektronický platební rozkaz EPR - rozdíl, úroky exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 1538 x
1 odpověď
 
Dobrý den, momentálně jsem zjistil, že je proti mě vedena exekuce za nezaplacenou debetní kartu, s tím že dluh již spravuje úplně jiná firma nikoli banka, ale stále tam nabíhají úroky (20%, asi ročně, není konkretizováno), je toto možné a legální? když dluh již není banky ale agentury která si to od banky pravděpodobně koupila? Dále jsem pak měl ještě další debetní kartu, kde opět banka můj "dluh" prodala dále, ale tato společnost si nechala soudem vystavit elektronický platební rozkaz, resp. ve spisu není nic o exekuci, pouze u rozsudku je že "žalovaný je povinen zaplatit částku." Jaký je mezi tím rozdíl? A je možné aby tam nabíhaly ještě ty úroky? Navíc je na konci rozsudku napsáno "nesplní li žalovaný povinnost uloženou tímto rozsudkem, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu" Co si pod tímto představit? Měl bych ještě další důležitou otázku, celkový dluh naštěstí není vysoký a jedná se i s úroky o částku do 50 000, - ale nemám možnost to zaplatit najednou, jak mám postupovat, když budu postupně splácet, jak mám vědět kolik mám splatit a že mě ta agentura nebo vykonavatel "neoškubou" a třeba nezatají proběhlé splátky, tím že to splatím se exekuce zastaví? Je možné že když to budu ještě splácet, tak se dluh bude stále navyšovat díky úrokům? Navíc mám ještě další exekuci a to přednostní za zdravotní, u které ale byla chyba na straně pojišťovny, jelikož když jsem nastupovat na střední školu (o pár měsíců později), tak oni asi ztratili moje podklady a vedli mě jako "neplátce" a za rok a půl s dluhem cca 30 000, - mě dali k exekuci (díky tomu mi zablokovali ty mé karty a "vysáli" aktivní debet do mínusu), teď mi bylo sděleno, že byl dluh ponížen na pouhých pár tisíc, ale dle všeho exekutor stále dále vymáhá celou částku. Díky jejich chybě jsem se dostal do dost velkých problému, dá se v tomto případě něco dělat? zastavit exekuci a to co údajně dlužím zaplatit přímo pojišťovně? , ale kdo zaplatí 12 000, - který požaduje exekutor? Děkuji opravdu moc za odpovědi, děláte záslužnou práci.
 
Zdravím Vás, pokud banka pohledávku postoupila na danou společnost a Vám byl doručen dopis, kterým jste o postoupení pohledávky informován, je vše zcela v pořádku, neboť vlastníkem pohledávky je nyní společnost, na kterou byla tato pohledávka postoupena a nikoli banka.
K dalšímu dotazu uvádím, že bylo-li ve věci rozhodnuto elektronickým platebním rozkazem (dále jen EPR) tak k pohledávce stále přirůstají úroky, a to v souladu se zněním EPR. Jedinou možností jak dluh splatit je požádat věřitele o vyčíslení dlužné částky a zasílat dostatečně vysokou částku jako splátku, čímž zajistíte, že budete umořovat nejen úroky, ale rovněž i jistinu.
Ohledně exekuce na zdravotní pojištění uvádím, že je-li skutečně pravda to co uvádíte, měla by být exekuce vedena jen za dobu po kterou za Vás pojištění nikdo nehradil, pokud byl dluh exekutorem ponížen je tato věc již napravena. Proto pouze požádejte exekutora o vyčíslení dlužné částky a tuto exekuci se zkuste co nejdříve uhradit, Mám za to, že nic jiného se dělat nedá. Jiná situace by nastala, kdybyste na SŠ nastoupil od září po ZŠ, to by byla exekuce bezdůvodná, ale pokud jste na SŠ nastoupil např. v listopadu, a nebyl jste ani veden na úřadu práce tak jste povinen uhradit dluh na veřejném zdravotním pojištění za září a říjen, případně i za část měsíce listopadu, který předchází Vašemu nástupu na SŠ. To, že oprávněný tuto pohledávku vymáhá formou exekuce je jeho právo, s tím Vy nic nenaděláte a nemá cenu proti tomu brojit, protože i kdyby někdo dlužil Vám, také byste danou pohledávku po něm exekučně vymáhal.