Počet stránek ve webu: 40.454

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.434

Zrušení darovací smlouvy nemovitosti exekutorem - 15 let starý dar bytu, domu, nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 567 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím mam dotaz může exekutor zrušit darovací smlouvu na dům který jsme před 15 lety dali dceři.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jste nemovitost dceři darovala před 15 lety, můžete být klidná, neboť exekutor by mohl této smlouvě odporovat jen pokud by byla uzavřena 3 roky před nařízením exekuce, déle již to není možné.
 
Dobrý den, děkuji za odpověd. Prosím mám ještě jeden dotaz
v roce2003 jsme dostali pokutu 1.711.-Kč od CAC leasingu
od soudu nic nedošlo až tento týden od ex. z Přerova částku 417
000. -Kč to je pro nás likvidační. Ostavil nám účet a m áme se starat. Je toto vůbec možné aby si ex. dělali co chtěli?
je to prosím stará věc 14 let
děkuji předem za odpověď
 
Zdravím Vás, v tomto případě bude nutné zjistit, kdy bylo vydáno rozhodnutí na jehož základě je exekuce vymáhána. Pokud by již uplynulo 10 let od právní moci tohoto rozhodnutí (exekučního titulu) do nařízení exekuce, je právo oprávněného tuto pohledávku po Vás vymáhat již promlčeno a je tedy na místě podat k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb. , ). V tomto návrhu je nutné argumentovat tak, že vznášíte námitku promlčení práva oprávněného tuto pohledávku po Vás dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu exekučně vymáhat, neboť od právní moci exekučního titulu do okamžiku podání návrhu na nařízení exekuce uplynulo více než 10 let a toto právo je tedy promlčeno, což je zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Pokud by Vám nebyl exekuční titul řádně doručen, přestože si poštu řádně přebíráte máte tu další zákonný důvod pro zastavení exekuce, tentokrát dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, neboť tím, že Vám exekuční titul nebyl řádně doručen nemohl nabýt ve vztahu k Vám ani právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě nelze exekuci ani nařídit a proto je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.
Pokud máte blokovaný účet je třeba zajít na pobočku banky, u které máte blokovaný účet veden a v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu zde požádat o výplatu nezabavitelné částky povinnému. Na základě Vaší žádosti by Vám měla být tato částka ve výši 6.820,- Kč vyplacena. Jen vězte, že o výplatu této částky můžete požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného (blokace účtu), o čemž byste měli být od exekutora v písemné formě poučeni.
Další doporučení na závěr je toto, pokud máte exekuci přikázáním pohledávky z účtu povinného (blokace účtu) a v zaměstnání či jinde je Vám mzda či příjem poukazován na blokovaný účet, bude vhodné se s plátcem mzdy nebo jiného příjmu domluvit na výplatě mzdy či jiného příjmu buď v hotovosti nebo poštovní poukázkou (složenkou), a to proto, aby Vám tyto peníze nešly na blokovaný účet, kde by si je strhl exekutor pro sebe a Vy byste tedy o peníze přišli.
Závěrem uvádím, že částka 417.000,- Kč ze 1.700,- Kč se mi rovněž zdá nehorázná, pochopila bych kdyby to bylo cca 42.000,- Kč, což může takto naskákat i díky úrokům z prodlení odměny právního zástupce oprávněného, nákladům řízení před soudem prvního stupně a nákladům exekuce, ale pokud je pravda, že je to 417.000,- Kč tak to se mi zdá příliš a zde bych požádala exekutora o celkové vyčíslení vymáhané částky, a to pokud možno přesně členěné na jistinu pohledávky, její příslušenství, náklady oprávněného a náklady exekuce.