Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.369

Exekuce v bytě pronajímatele - musí to exekutor oznámit pronajímateli, majiteli bytu?

Odesláno: 
Otevřeno 703 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím je exekutor povinen mně jako pronajímateli bytu dát vědět o případné exekuci mého nájemce? Popř. jak se dozvím, že došlo k zabavení věcí v pronajímaném bytě tak, abych mohl do 30 dnů podat návrh exekutorovi o vyškrtnutí zabavených věcí, jakožto mého majetku?
Děkuji
 
Zdravím Vás, exekutoři pronajímatele bytu o exekuci nájemce nevyrozumívají. Je tedy čistě na nájemci, aby pronajímatele o zabavení jeho věcí informoval. Jen dodávám, že zákonná 30 ti denní lhůta pro podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.), počíná běžet až dnem, kdy jste se o zabavení svých věcí dozvěděl a nikoli, kdy k zabavení věcí došlo.