Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.068.952

Předlužená firma - je lepší rozprodat majetek nebo insolvence firmy?

Odesláno: 
Otevřeno 911 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
moje známá má problém - firma, kterou zdědila po zesnulém tatínkovi a kterou fakticky neřídí (jednatelem je někdo jiný) je zralá na insolvenci. Ona by tu insolvenci ještě chtěla odvrátit tím, že by prodala část majetku firmy (stroje, a pod.). Já osobně si myslím, že se tím nutnost insolvence nevyřeší, protože dluhy firmy jsou strašně velké a obrat malý.
Otázka ale je:
1) když nyní ještě před vyhlášením insolvence prodá část majetku, aby poplatila největší dluhy - nebude to při pozdější insolvenci chápáno jako nějaký pokus o snížení hodnoty firmy, rozprodání či dokonce "vytunelování" firmy v době, když bylo jasné, že stejně jednou do insolvence půjde? Nebude později za to "popotahována"?
2) když firma přesto půjde do insolvence - bude ona jako majitelka muset splácet nějaké dluhy firmy, které po ní zůstanou? Prodejem majetku se zcela určitě nepokryjí veškeré stávající dluhy a závazky…
Děkuji za jakékoli tipy nebo odkazy na zákony.
MD
 
Zdravím Vás, jelikož neznám konkrétní situaci firmy, tak nemohu ani zodpovědně odpovědět, zda by prodej majetku společnosti byl řešením či nikoli. Z praxe na insolvenčním soudě však vím, že kdyby společnost šla do insolvence, tak insolvenční správce by mohl napadnout platnost smluv o prodeji majetku společnosti a to i 3 roky zpětně. Pokud je společnost v úpadku, má více věřitelů a své závazky nesplácí po delší dobu nebo je předlužena je nejlepší i s ohledem na povinnost péče řádného hospodáře podat insolvenční návrh co nejdříve, Insolvenční návrh by však měl podat jednatel jako statutární orgán společnosti. Pokud by tak jednatel učinit nechtěl, mohl by tak dle mého názoru učinit i společník jakožto majitel společnosti. Pokud je splacen základní kapitál Vaše známá dluhy společnosti hradit ze svého nebude, tedy pokud není neomezeně ručícím společníkem. V tomto případě však bude nejlepší se poradit přímo s advokátem a vše řešit s ním. Popřípadě se podívejte i do seznamu insolvenčních správců, který je veden na stránkách http://www.justice.cz. Mnoho insolvenčních správců jsou rovněž advokáti a tito budou pro tuto věc nejvhodnějšími a nejpovolanějšími. Mám za to, že povinností jednatele je naopak při potížích společnosti insolvenční návrh na tuto společnost i podat sám. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz. Zákonná definice úpadku je obsažena v ust. § 3 insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.).