Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.555

Exekuce - banka odmítá vyplatit životní minimum i když na účet přišla výplata

Odesláno: 
Otevřeno 861 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Potřebuji poradit. Na manžela byla zahájena exekuce. Následně nám byly zablokovány všechny účty. V mé bance jsem zažádala o vyplacení životního minima, ale bylo mi to zamítnuto, že na účtu nemám dostatečnou hotovost. Přitom mi tam přišla výplata. Tvrdí, že peníze mi tam přišly až po zablokování účtu a tudíž mi můžou vyplatit jen částku před příchodem výplaty. Mám si prý zažádat až příští měsíc. Ale když jsem posílala žádost, výplata tam již byla připsána. Nevím na koho se obrátit, už podruhé mě odmítli. Kamarád se ocitl v úplně stejné situaci a u něj to problém nebyl. Tak bych prosila o radu jak mám postupovat.
Moc děkuji.
 
Zdravím Vás, ustanovení § 304b občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), na základě kterého jsou peněžní prostředky z blokovaných účtů povinným vypláceny žádné časové omezení neobsahuje, a proto mám za to, že by Vám banka měla na základě Vaší žádosti tuto částku vyplatit.
Znění ust. § 304b občanského soudního řádu zasílám níže: ¨
§ 304b
(1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c). Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů.
(2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou. O tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.
(3) (2) Výplatu peněžních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav soudu, který nařídil výkon rozhodnutí.