Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.215

Vymáhání dluhu po osobě dlouhodobě žijící v zahraničí (banka, mobilní operátor, pokuty MHD, policie)

Odesláno: 
Otevřeno 600 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Nebydlím v České republice 2004-2017 (mám jen trvalé bydliště na úřadě). Před odjezdem z ČR, jsem určitě měl v Čechách nevyřešené závazky v podobě nezaplacených pokut za revizory v MHD, pokuty za překročení rychlosti od policie, nezaplacené pokuty od telefonních operátorů a nedoplacené pohledávky u banky. V té době neexistovaly žádné páky (exekuce).
Je možné, že tyto dluhy jsou již promlčené? A budou se nacházet v registrech?
Nemám možnost si zajistit přístup k žádným registrům, neboť není kam v Čechách mi tyto výpisy poslat.
Děkuji Vám za odpověď.
 
Zdravím Vás, mám za to, že v registrech např, SOLUSu určitě budete. Ohledně exekucí je možné požádat o výpis z centrálního registru exekucí, který by Vám udělali i na poště v rámci služby czech-point. Jen počítejte s tím, že tento výpis je zpoplatněn. Dále dodávám, že právo oprávněného vymáhat dluh po povinném formou exekuce se promlčí za 10 let ode dne právní moci exekučního titulu (rozhodnutí, na jehož základě Vám byla soudem či jiným orgánem uložena povinnost hradit dluh k rukám oprávněného). Tedy pokud by oprávněný do 10 let od právní moci exekučního titulu nepodal návrh na nařízení exekuce, již není možné po Vás tyto pohledávky exekučně vymáhat, a pokud by se tak stalo, je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Je docela možné, že některé exekuce jsou již vůči Vaší osobě zastaveny, neboť Vám jednoduše nebylo možné nic zabavit, tedy pro nemajetnost povinného (dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).