Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.714

Exekuce otce a ručení za dluh dětmi, potomky, synem, dcerou

Odesláno: 
Otevřeno 743 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bydlím v nemovitosti společně s otcem, jemuž je 90 let, a nyní probíhá soudní řízení ohledně jakýchsi (snad 17 let starých) obchodních záležitostí, o nichž nic nevím, ale nějak v nich figuroval a zřejmě to nevypadá dobře.

Mám 3 otázky ohledně případné exekuce.
1) Nemovitost, v níž bydlíme, patřila napůl mému otci a napůl jeho sestře; před pár lety byla převedena (darováním) na otcovy potomky – vztahovala by se případná exekuce i na ni?
2) Moje sestra (nyní spolumajitelka této nemovitosti) bydlí s rodinou ve vlastním bytě v jiné části Prahy; má se obávat návštěvy exekutora, přestože u ní otec nikdy nežil? Nyní myslím exekuci na osobní věci, nikoli na byt samotný.
3) Veškeré vybavení (včetně nábytku), které ve své části nemovitosti užívám, jsem si po-řídil sám a mám k němu dochované účtenky. Z účtenky ale ve skutečnosti neplyne, kdo věc hradil.
Předem děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, exekuce by se sestry Vašeho otce nedotkla a rovněž by se nedotkla ani jejich potomků. Stejně tak se ani Vaše sestra nemusí obávat návštěvy exekutora, a to proto, že u ní Váš otec nikdy nežil a nikdy zde neměl ani trvalý pobyt. K poslednímu dorazu uvádím, že účtenky jsou sice dobré, ale není to dle mého názoru doklad, kterým lze prokázat Vaše vlastnické právo k věcem v bytě či domě, neboť zde není uvedena identifikace kupujícího. Těmito doklady jsou smlouvy, faktury, dodací a záruční listy. Jen dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a pokud by tyto věci byly zabaveny, je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.