Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.031

Exekuce bez exekučního příkazu - je to legální a podle zákona?

Odesláno: 
Otevřeno 687 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zjistil jsem, že mi byla 10.1.2017 z bankovního účtu stržena částka za úplnou realizaci exekučního příkazu.
O žádné exekuci však nevím, neobdržel jsem žádný exekuční příkaz.
Z výpisu transakce není zřejmé, kdo je příjemcem, resp. autorem exekučního příkazu, vidím jen neznámé číslo účtu příjemce.
Tuším, že exekuci na mě mohla podat moje bývalá manželka, které jsem dlužil část výživného, jež jsem nějakou dobu kvůli finanční tísni nebyl schopen platit.
Veškeré dlužné výživné jsem však dobrovolně uhradil 23.12.2016.
Je možné, že si exekutor uplatnil exekučním příkazem náklady nebo odměnu. Má na to exekutor právo, pokud vymáhání vůbec nezahájil a exekuční příkaz mi nedoručil?
Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, o exekuci na účet povinného se povinný vždy dozví jako poslední. Je tomu tak proto, že kdyby se o exekuci povinný dozvěděl dříve než banka, peníze z účtu by mohl vybrat a na exekutora by tedy zbyl prázdný účet. Proto mám za to, že exekuce byla řádně zahájena a není pravdou, že by byla neoprávněna, Vy sám uvádíte, že jste měl dluh na výživném.
Exekutor si pochopitelně k dlužné částce připočte i svoje náklady a odměnu, stejně jako náklady oprávněného.
S ohledem na výše uvedené bych již tuto věc neřešila a jen dodávám, že by Vám měly být v blízké době doručeny listiny od soudního exekutora, který tuto exekuci provedl a vymohl a následně by mělo být vydáno usnesení o zastavení exekuce.