Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.034

Zaplacení dluhu exekutorovi a zastavení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 894 x
1 odpověď
 
Dobrý večer,
přítel se zapletl s exekutorem JUDr. Mikou. Na pozemky napsané na přítele byla vyhlášena exekuční dražba. Jakkoliv to předtím bylo, rozhodli jsme se zaplatit celou vymáhanou částku, aby k dražbě nedošlo. Před dražbou jsme tedy zaplatili necelých 55.000 Kč na účet exekutora a poté zaslali návrh na zastavení exekuce.
Exekutor dražbu zastavil, ale již nezastavil exekuci jako takovou s tím, že peníze má sice u sebe, ale nemůže s nimi kvůli návrhu na zastavení disponovat.
Dále nabíhají další a další poplatky, jelikož to není zastavené. Sekretářka nám sdělila, že máme vzít návrh zpět a poté bude vydáno usnesení o zastavení exekuce. Chci se tedy zeptat, zda je toto možné a jestli tedy máme vzít návrh na zastavení exekuce zpět? Budeme muset i poté platit ty další náklady, které si exekutor účtuje nebo se lze nějak bránit?
Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud je tato exekučně vymáhaná pohledávka skutečně uhrazena, tak návrh na zastavení exekuce můžete vzít skutečně zpět, s tím, že pokud nebude o zastavení exekuce rozhodnuto cca do měsíce, tak bych poté zkusila tuto věc u exekutora urgovat a pokud bych nebyla úspěšná, tak bych podala návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že je však nutné uvést, kdy k úhradě pohledávky došlo a v jaké výši a dále přiložit kopii dokladu o úhradě exekuce. Mám za to, že po úhradě exekuce by Vám již další náklady v souvislosti s touto exekucí vzniknout neměly.