Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.831

Insolvence v průběhu zahájené exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 965 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
nemovitost, která byla darována matkou synovi s věcným břemenem užívání matky této nemovitosti na doživotí. V katastru nemovitostí jsme však zjistili exekuci na tuto nemovitost a žádné věcné břemeno zde není uvedeno.
Je možné, že darovací smlouva byla synem zfalšována. Matka smlouvu zpět od syna nedostala. Sepsána byla v 2016, ale syn jí ručil už v 2015 dle zápisu exekuce.
Exekuce byla již bohužel zahájena. Je možné toto nějak napadnout (zpochybnit darovací smlouvu) a získat nemovitost zpět do vlastnictví rodiny? Popřípadě oddlužit a vykoupit zpět?
Děkuji za jakoukoliv radu.
L. V.
 
/Zdravím Vás, Vaše první kroky by měly vést na příslušný k89/atastr nemovitostí, u něhož je předmětná nemovitost zapsána. Na katastru nemovitost může matka nebo její zplnomocněný zástupce požádat o kopii nabývacího titulu (darovací smlouvy uzavřené mezi matkou a synem, na jejímž základě byl převod nemovitosti v katastru nemovitostí z matky na syna zapsán). Katastr by Vám měl tuto kopii za poplatek vydat. Dále bych se pokusila rovněž dohledat i původní znění smlouvy s "doživotním" užíváním nemovitosti matkou. Pro úplnost uvádím, že byla-li tato smlouva uzavřena po 01.01.2014 (tedy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.), tak ten věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti neupravuje, a proto katastr nemovitostí smlouvu s tímto břemenem ani nezapsal. Zde by však stačilo vše říci matce a užívání nemovitosti časově omezit např, na 20 či 30 let, což by již katastr zapsal, pokud to syn neuvedl, tak matku podvedl.
Následně by bylo nejlepší vše řešit přímo s advokátem, který by měl možnost mluvit se všemi a rovněž i příslušné listiny vidět, či si jejich zaslání i vyžádat. Jen uvádím, že zde je docela dost možností a je nutné zvolit tu nejlepší z nich, a to i s ohledem na hospodárnost. Například lze i zpochybni platnost celého "druhého převodu nemovitosti", a to žalobou na určení neplatnosti kupní smlouvy matky se synem bez věcného břemene, dále lze buď exekuci vyplatit, ale s tím, že nemovitost bude stále syna, popřípadě si tuto nemovitost přímo odkoupit od exekutora, čímž se nemovitost dostane do "správných rukou" a dále je rovněž i možné podat trestní oznámení na syna pro trestný čin podvodu vůči matce, s tím, že matce nesdělil, že smlouvu upravil a vyjmul z ní věcné břemeno užívání nemovitosti. To, která cesta je v daném případě nejlepší Vám však bude schopen říci advokát, který se s celým případem důkladně seznámí, což je nad rámec našich možností zde v poradně. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.