Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.624

Exekuce platu, mzdy - kolik % může exekutor zabavit?

Odesláno: 
Otevřeno 1105 x
1 odpověď
 
na kolik procent z platu má nárok exekutor
 
Zdravím Vás, ono záleží, zda výše mzdy či platu vůbec dosahuje zabavitelné částky či nikoli, a dále je nutné vědět, zda povinný žije sám, nebo zda žije s manželkou a nezletilými dětmi ve společné domácnosti a dále je rovněž nutné i vědět, zda se jedná o exekuci přednostní či nepřednostní.
Pokud by však výše mzdy či platu převyšovala nezabavitelnou částku, tak exekutor by měl u nepřednostní exekuce nárok na 1/3 částky o kterou mzda povinného převyšuje nezabavitelnou částku, a to po odečtení vyživovacích povinností a u exekuce přednostní by měl nárok na 2/3 částky o kterou mzda povinného převyšuje nezabavitelnou částku, a to po odečtení vyživovacích povinností. Výši srážek ze mzdy či platu lze orientačně vypočítat na webu http://www.vyplata.cz nebo mi můžete uvést i výši čisté mzdy, a to, zda povinný žije sám, nebo má manželku či děti a já Vám sdělím výši srážek ze mzdy i to kolik by mělo být vyplaceno povinnému.