Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.829

Exekutor komunikuje s nezletilou osobou pobývající v nemovitosti - může ji vystěhovat?

Odesláno: 
Otevřeno 689 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
obrátila se na mě studentka střední školy (16 let), která bydlí se svou zletilou sestrou a jejím manželem. Sestra a manžel odjeli na 14 dní do zahraničí a během jejich cesty se na dveřích domu objevilo oznámení o exekuci nemovitosti. Jedná se o dluh ve výši 50.000 Kč za nezaplacený plyn.
Exekutoři komunikují s nezletilou sestrou dlužníků a vyhrožují jí, že pokud do druhého dne nezaplatí, vystěhují jí z bytu. Slečna tedy informovala svou sestru, která jí peníze poslala ze zahraničí, aby je mohla uhradit, ale převod není tak rychlý.

Můj dotaz zní: Jakým způsobem mohou exekutoři jednat z nezletilou dívkou?
Jak rychle mohou přistoupit k prodeji nemovitosti?
Osobně si myslím, že exekutoři využívají strachu mladé neinformované dívky a straší ji víc, než je nutné, ale nerada bych se mýlila.

Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, exekutoři by s nezletilou sestrou dlužníků komunikovat vůbec neměli, neboť ona není povinná. Pokud sestra nezletilé spolu s manželem, tedy povinní na základě návštěvy exekutora dluh uhradili na účet exekutorského úřadu, mohou být v klidu, neboť pokud mají potvrzení o úhradě dluhu, mohou podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, ře navrhují zastavení exekuce, neboť celkovou vymáhanou částku uhradili dne. , na důkaz čehož přikládají kopii dokladu o úhradě této vymáhané částky na účet exekutora a s ohledem na výše uvedenou skutečnost (úhradu pohledávky) navrhují, aby bylo rozhodnuto o zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu.
Jen dodávám, že než dojde k exekučnímu zpeněžení nemovitosti tak to nějakou dobu trvá, neboť je nutné vypracovat znalecký posudek, na jehož základě bude nemovitost oceněna, následně je nutné stanovit termín dražby a vydat dražební vyhlášku, takže k exekučnímu zpeněžení nemovitosti nikdy nedochází ihned, ale až za několik měsíců od doby, kdy se exekutor pro tento způsob exekuce rozhodne. Osobně mám jednání vykonavatelů, kteří jednají s nezletilými členy rodiny povinných za silně neetické.