Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.128.491

Schválení insolvence před svatbou - hrozí exekuce druhému z manželů?

Odesláno: 
Otevřeno 632 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel zažádal o insolvenci ještě před svatbou, ale i přesto mě přišla exekuce na účet. Jaké mám možnosti se bránit? Dluh má z doby kdy mě bylo 10 let.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, v tomto případě budete muset podat návrh na zastavení exekuce, a žádat o zastavení exekučního postihu manželky povinného. Tento návrh na zastavení exekuce je nutné podat k exekutorovi, který tuto exekuci vymáhá, a to dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu je nutné uvést, že je exekučně postihován Váš majetek, ale že exekuce je vedena pro vymožené dluhu, který vznikl dávno před uzavřením manželstvím, což dokládáte mimo jiné i úředně ověřenou kopií oddacího listu, z něhož je zřejmé, že je po Vás neoprávněně vymáhán výlučný dluh Vašeho manžela. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy máte za to, že exekuce na manžela je sice oprávněna, ale Váš majetek by neměl být exekučně postihován, a proto žádáte o zastavení exekučního postihu manželky povinného, neboť v době vzniku exekučně vymáhané pohledávky Vám bylo pouhých 10 let a máte tedy za to, že se na Výš případ vztahuje zákonný důvod pro zastavení exekuce upravený v ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.