Počet stránek ve webu: 40.450

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.393

Vymáhání dluhu Generali po klientovi - příběh z praxe jak ze 300 Kč udělat 12.000 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 996 x
3 odpovědi
 
Syn byl pojišťovnou Generali delší dobu upomínán o nezaplacení údajné dlužné částky z povinného ručení.
Po telefonických domluvách s pojišťovnou mu časem bylo sděleno, že se stala chyba v evidenci a věc je v pořádku. Automatický systém evidence, ale neustále odesílal upomínky. Syn v domnění že je vše v pořádku na to nereagoval, až mu přišel vymáhací dopis od jakéhosi pražského advokáta. Požadoval částku šest tisíc, za údajný dluh 300 Kč. Syn po telefonických rozhovorech a vysvětleních částku nezaplatil.
Po mém upozornění ať to raději udělá, odeslal částku šest tisíc na účet advokáta. Za týden dostal exekuční výměr na dvanáct tisíc.
Po mém dotazu na advokátní kancelář, proč věc předávali exekutorovi, mi bylo sděleno, že částka přišla, ale byla na jejich účet připsána o den později než končil termín zaplacení a automatická evidence to předala sama.
Volal jsem po všech možných institucích, na exekutorskou komoru, kde mi poslali dopis až za měsíc, s tím, že je to v pořádku.
Syn měl blokovány účty, nemohl podnikat a nebylo možné žádné dovolání. Pochopil jsem že nic nepomůže a částku jsem za syna zalatil.

Pak mne začalo zajímat jak vlastně funguje systém. Generali drobné dlužné částky předá (prodá? ) advokátovi ten ze tří set udělá šest tisíc, když je dostane na účet, byť o den opožděné postoupí věc exekutorovi. ten si přidá dalších šest tisíc a jestli chcete fungovat musíte zaplatit. Zajímavé, že advokát byl z Prahy a věc předal do Karlových Varů. Exekutorská kancelář vám napíše. že se musíte v určitý den dostavit k projednání, přes celou republiku. Částka byla zaplacena synovi odblokovali účet a já se začal zajímat, z čeho je složena vymáhaná částka. Bylo mi sděleno, že šest tisíc dostane advokát a zbytek je exekutorů. No jo ale pan advokát už měl tu částku na účtu, byť opožděně. Fakticky tam ale byla. Čekal jsem že tu přebytečnou částku vrátí. Omyl. Ani se neozval. Neoprávněně se tedy obohatil o dost vysokou částku. Jak asi dělají roční účetní uzávěrky, když jim přebývají peníze. Došel jsem k názoru, že tento stát je jedna velká zlodějina, kde si každý s každým přehrávají kšefty, už jen tím, že pražský advokát předá vymáhání do Varů. Věc je asi promlčena, ale zajímalo mně jestli je to normální postup, nebo je pan advokát zloděj. Úmyslně nepíši jeho jméno, abych nebyl žalován pro poškození dobrého jména.
 
Zdravím Vás, tento systém práce advokátů osobně neuznávám, ale mám za to, že je to rovněž i vinou jejich klientů z řad velkých vlastníků portfolií pohledávek /pojišťovny, banky, dopravní podniky, .). Obecně je to tak, že náklady exekutora jsou cca 7.865,- Kč, k tomu je nutné přičíst náklady advokáta ze soudní vymáhání pohledávky, ale to ještě není vše neboť povinný rovněž hradí i náklady oprávněného vyčíslené v exekučním příkazu exekutora nebo ve výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti.
Obecně mám za to, že by se termíny splatnosti měli dodržovat, ale předávat věc k exekučnímu vymáhání den po uplynutí lhůty splatnosti mi přijde jako nefér, neboť člověk sám již neovlivní, kdy přesně bude dlužná částka na účet příjemce připsána.
Pokud by povinný cokoli uhradil jak před podáním návrhu na nařízení exekuce, měl oprávněný dle mého názoru vymáhat pouze rozdíl mezi dlužnou částkou a částkou uhrazenou. Pokud by povinný cokoli uhradil po zaslání návrhu na nařízení exekuce oprávněnému, oprávněný by měl tuto skutečnost neprodleně oznámit soudnímu exekutorovi, aby exekutor celkovou vymáhanou částku o tuto úhradu ponížil, pokud tak neučinil, mám za to, že se jedná o bezdůvodné obohacení či neoprávněný majetkový prospěch oprávněného na úkor povinného, který by bylo možné vymáhat jako náhradu škody po tom, kdo se tohoto jednání dopustil. Jen uvádím, že je nutné toto jednání škůdci dokázat, a to relevantními důkazy a nikoli pouze tvrzeními.
 
Děkuji za odpověď, bohužel praxe je jiná. Při komunikaci s právní kanceláří jsem jednal pouze s asistentkou a ta neuměla nic vysvětlit. To samé u exekutora. Ani Exekutorská komora, takové vysvětlení, jaké jsem dostal od vás, nebyla schopna poskytnout. Po měsíci jsem dostal strohou odpověď, že je vše v pořádku. Mám špatné zkušenosti s právníky a tak jsem to raději nechal plavat. Protože mají své jisté, většinou při jednáních sedí a mlčí.
 
Zdravím Vás, nemáte zač, to co budete dále dělat je čistě na Vás. Kdybyste cokoli potřeboval můžete se na nás obrátit.