Počet stránek ve webu: 40.811

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.639.611

Dluh za úvěr na nikdy nepřevzaté auto, vozidlo, automobil

Odesláno: 
Otevřeno 695 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
2014 nebo 2013 si chtěl bratr koupit přes bazar na splátky ojetý automobil, kamarád mu zprostředkoval schůzku a schůzka byla uskutečněna na nedaleké čerpací stanice jeho bydliště. Bratr podepsal nějaké papíry, ale k předání automobilu nedošlo.
Po několika měsících mu začaly chodit dopisy, že neplatí sjednanou půjčku, kvůli tomu byl i vyšetřována, jak to vlastně bylo, tam se dozvěděl, že někdo (zřejmě jeho kamarád) několik měsíců půjčku platil, pak přestal.
11/2014 mu byl doručen elektronický platební rozkaz, že má zaplatit dlužnou částku, tak jsme učinili odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu, vše na chvíli utichlo, do té doby, než ho opět kontaktoval vyšetřovatel.
11.01.2017 mu přišla do domovní poštovní schránky výzva k předání automobilu a zaplacení dlužné částky. Bratr nikdy jmenovaný automobil nepřevzal a tím i nečerpal úvěr.
Bratr žije sám, v mém domě, pobírá dávky hmotné nouze a léčí se už několik let u psychiatra v Roudnici nad Labem.
Co může v této situaci dělat? Mám to k němu 100 km. Děkuji za radu. HŠ
 
Zdravím Vás, pouze z dávek hmotné nouze nelze exekuci strhávat, takže by exekutor šel po majetku povinného, tedy Vašeho bratra. Jen se Vás nyní zeptám já, uvádíte, že se Váš bratr léčí na psychiatrii, byla mu omezena svéprávnosti či nikoli. Tato skutečnost je velmi důležitá a já na tuto otázku nenalezla, proto Vám tuto otázku nyní kladu. Pokud by svéprávnost bratra byla omezena či by jí byl zcela zbaven, je nutné i uvést, kdy se tak stalo, i tato skutečnost je velmi důležitá. Až po odpovědi na tyto otázky Vám mohu poradit lépe než nyní a více na míru tomuto případu.
 
Dobrý den, bratr nemá omezenou svéprávnost. Veškerý majetek, který užívá v domě, je můj, jedná se o starší vybavení bez hodnoty, dům mám ve společném vlastnictví se starším bratrem, já vlastním 3/4 domu a zbytek starší bratr. Děkuji host 4049.
 
Zdravím Vás, tak to není dobré, protože Váš bratr má majetek, a to právě onu 1/4 nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví spolu s Vámi, tudíž tento podíl může být prodán v exekuci, a to i proto, že svépravnost (dříve způsobilost k právním úkonům (není u Vašeho bratra soudně omezena. Jelikož bratr vlastní podíl na nemovitosti tak není ani nemajetný a proto v tomto případě nelze ani podat návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného.
Jediné co mě napadá je to, že by Vám bratr ukázal všechny listiny, které k dané věci má a Vy je prohledala a v listinách od exekutora (exekuční příkazy, výzva k dobrovolnému splnění povinnosti) by mělo být rovněž uvedeno i na základě jakého exekučního titulu (rozhodnutí soudu či rozhodce) je tato exekuce nařízena. Poté bude nutné pátrat po této listině, tedy po exekučním titulu. Pokud by bratrovi nebyl doručen je možné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst- 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu lze argumentovat tak, že exekuční titul nebyl povinnému řádně doručen a povinný se tedy o exekuci dozvěděl až z listin mu doručených soudním exekutorem. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy máte za to, že exekuční titul vůči povinnému nenabyl právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě není možné exekuci nařídit a máte za to, že je zde naplněn zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 psm. a) občanského soudního řádu.
Pokud by bratrovi exekuční titul doručen byl, bude nutné exekuci uhradit a po úhradě exekuce zvažuji podat návrh na soud na omezení svéprávnosti Vašeho bratra, a to právě proto, aby se podobná situace v budoucnu již neopakovala.
 
Dobrý den, došlo k nedorozumění, bratry mám 2, ten mladší je ten, kterého se to týká, a na něj není majetek napsaný. V dědickém řízení je napsané, že veškeré zařízení domu je moje a z domu vlastním 3/4 a starší bratr 1/4, mladší bratr, kterého se týká dotaz nic z dědictví nepožadoval, a tím nic nevlastní. Takže z odpovědi jsem pochopila, že by mohl podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Nebo ne, když z dědictví nic nepožadoval? Děkuji. Host 4049.
 
Zdravím Vás, ano pokud bratr, který je povinný nevlastní nemovitý majetek a pobírá pouze dávky hmotné nouze a není u něj naděje na zlepšení situace, mám za to, že zde je skutečně možné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), neboť průběh exekuce ukazuje, že vymožená částka nebude stačit ani k úhradě nákladů exekuce, neboť povinný je zcela nemajetný a krom dávek hmotné nouze již nemá žádný další majetek. Tuto skutečnost je však nutné exekutorovi doložit, a to potvrzením o výši příjmů pobíraných povinným. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tedy domníváte, že je v tomto případě naplněn zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, tedy nemajetnost povinného, mám za to, že by v tomto případě bylo možné rovněž doložit i lékařskou zprávu o zdravotním stavu Vašeho bratra od psychiatra, který by se vyjádřil i k charakteru obtíží povinného.