Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.456

Exekuce manželky a rozvod jako způsob ochránit manžela a jeho majetek

Odesláno: 
Otevřeno 663 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem 02/2016-01/2017 vdaná, v prosinci 2016 byl manželovi zablokován bankovní účet z důvodu exekučního řízení vedených na mojí osobu. Exekuce je z roku 2009, takže ještě v době před uzavřením manželství.
Ráda bych se zeptala, jestli pokud se s ním rozvedu, protože si nejsem jistá, že tato exekuce je jediná a já bych nechtěla, aby měl kvůli mě problémy, bude ušetřen mých závazků, které vznikly před uzavřením našeho manželství a jsou pouze vedeny na mojí osobu?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, mám za to, že v tomto případě by rozvod nebyl ideálním řešením. Zde se mi jako vhodnější řeší následující postup, a to že Váš manžel podá k soudnímu exekutorovi, který tuto pohledávku vymáhá návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že uvedete, že je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekučního postihu majetku Vašeho manžela, neboť v době vzniku dluhu jste nebyly manželi, což doložíte mimo jiné i úředně ověřenou kopií oddacího listu, čímž doložíte, že exekučně vymáhaná pohledávka je výlučně Vašim dluhem se kterým Váš současný manžel nemá nic společného a tedy by měl být exekuční postih majetku manžela povinného s ohledem na výše uvedené skutečnosti zastaven.