Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.900

Promlčení poplatku za prodloužené studium na vysoké škole (Univerzita Karlova Praha)

Odesláno: 
Otevřeno 872 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
5.1.2017 mi přišla Výzva k úhradě dlužného poplatku za delší studium (14.000 Kč) od Karlovy Univerzity Praha s informací, že do 15ti dnů bude věc předána exekutorskému úřadu, pokud nezaplatím.
Pohledávka byla dle UK splatná ke dni 30.11.2010. Já jsme však o existenci dluhu neměla ani tušení, za více než šest let mi nepřišla žádná upomínka.
Jaká je promlčecí lhůta dluhu vůči univerzitě a jaký postup byste mi doporučili, abych se vyhnula exekučnímu řízení?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
 
Zdravím Vás, k tomu, aby mohla být na kohokoli nařízena exekuce je třeba exekučního titulu. Exekučním titulem jsou zejména soudní rozhodnutí (rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, případně i platební výměry). Z textu Vašeho dotazu však vyplývá, že se Univerzita snaží po Vás tento dluh vymáhat, tedy je to ve stadiu vymáhání a "obstarání exekučního titulu". Pokud by tomu skutečně tak bylo tak mám za to, že tato pohledávka je skutečně promlčena, neboť dluhy se promlčují po 3 letech ode dne jejich splatnosti. V tomto případě bych tedy věřiteli odpověděla na výzvu k úhradě tak, že dluh neuznávám ani částečně, nejsem si vědoma toho, že bych dlužila za studium a dále, že rovněž vznáším námitku promlčení v souladu s ust. § 101 občanského zákoníku /zákon 40/1964 Sb.), který platil do 31.12.2013, včetně.
Pokud by byl již exekuční titul vydán a Vy jste neměnila místo pobytu a řádně si přebíráte poštu a exekuční titul by Vám nebyl řádně doručen, je to důvodem pro podání návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu argumentujte tak, že si řádně přebíráte poštu, ale že Vám exekuční titul nebyl řádně doručen a ve vztahu k Vám není pravomocným ani vykonatelným exekučním titulem a že se tedy jedná o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě nelze exekuci nařídit, což je zákonným důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.