Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.191

Exekuční srážky výživného pro nízký dluh - jak srážky zrušit?

Odesláno: 
Otevřeno 678 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Zajímalo by mě, jak se mám bránit, když z důvodu placení výživného z mé strany poněkolikrát došlo ke zpoždění cca o 2-3 dny po splatnosti, ale za celých téměř 12 let věku svého syna jsem nedlužil a řádně platil. A natož mi byla udělena exekuce na srážení výživného ze mzdy, kvůli zmíněnému opoždění v několika případech.
Dlužná částka, kterou podávající doložila činila částku výživného tedy 2600 Kč. Po soudním řešení mě písemně zdělili že byla dlužná částka neoprávněna, že dluh nevznikl, načež mi stejně nadělili exekuční srážku ze mzdy na zkušební dobu 6 měsíců, což uplynulo nyní. Volal jsem na soud a tam mi zdělili, že údajně na svoji žádost nemohu zažádat o zrušení rozhodnutí ani po pul roce od rozhodnutí. Prý se musím domluvit s podávající, která pak muže dát ten návrh o zastavení, ale podávající nekomunikuje. A ani nechce.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, v tomto případě bych požádala exekutora o vyčíslení celkové vymáhané částky a tuto bych neprodleně uhradila, s tím, že bych následně podala v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm, g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na zastavení exekuce, a to z důvodu úhrady celkové vymáhané částky, což doložíte kopií dokladu o úhradě této částky, kterou přiložíte k návrhu na zastavení exekuce. Toto učiňte pokud by exekuce byla vymáhána soudním exekutorem. Pokud by byl veden soudní výkon rozhodnutí, tak se soudu zeptejte na výši vymáhané povinnosti a tuto uhraďte a podejte návrh na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 1 písm, g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na zastavení exekuce, a to z důvodu úhrady celkové vymáhané částky, což doložíte kopií dokladu o úhradě této částky, kterou přiložíte k návrhu na zastavení exekuce.