Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.788

Darování bytu, domu, nemovitosti s exekucí

Odesláno: 
Otevřeno 963 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
může matka darovat dcerám nemovitosti,
které jsou zapsány na dvou LV v jednom kat. území, kdy jedna je zcela bez omezení, ale na druhém LV jsou nemovitosti zatíženy exekucí (exekuční příkaz k prodeji) dalšího spoluvlastníka, který vlastní konkrétně 1/6 podílu. Vlastníci jsou celkem čtyři, matka (4/18 podílu) a obě dcery mají vlastnický podíl u těchto nemovitostí zatížených právě touto exekucí bývalého švagra. Matka chce sepsat darovací smlouvu, potom ověřit a podat návrh na katastr nemovitostí. Je to možné?
Lze darovat nemovitost zatíženou exekucí 1/6 vlastnického podílu?
Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, ano pokud by exekuce nevázla na spoluvlastnickém podílu Vaší matky coby povinné lze i tyto ostatní spoluvlastnické podíly na nemovitostech zatížených exekuce libovolně převádět. Jen Vás musím upozornit na rizika spojená s nabytím čistého spoluvlastnického podílu u nemovitosti, kdy jeden ze spoluvlastníků je v exekuci, kdy hrozí exekuční dražba tohoto podílu, kdy nevíte, kdo tento podíl v dražbě zakoupí.
Pokud by se však jednalo o převod nemovitostí povinného (tedy osoby na jejíž majetek je uvalena exekuce), tak tento převod by byl exekutorem nejspíše napaden, neboť povinný se v průběhu exekuce nesmí zbavovat svého majetku, z jehož prodeje by mohl být oprávněný - věřitel, uspokojen