Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.538

Přechod od Bohemia Energy k Redogan - pokuta za přestup k jinému dodavateli energie

Odesláno: 
Otevřeno 1045 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manželova matka 01/2013 podepsala doma smlouvu na dodávku plynu (s tím, že bude od roku 2017 odebírat od nich plyn) s externím pracovníkem společnosti Bohemia Energy, přestože odebírala plyn od jiného dodavatele, neřekla nám to. Bydlí sama v bytě v jiném městě, my ji navštěvujeme, vozíme na nákupy, k lékaři apod. Od Bohemia Energy nezačala odebírat plyn.
12/2016 obdržela od Bohemia Energy fakturu na úhradu deaktivačního poplatku ve výši 6050 Kč, splatnost faktury 13.12.2016. Toto nám oznámila asi 20.12.2016. Zaslali jsme jejím jménem doporučeně odstoupení od smlouvy, jako důvod byl uveden § 11a bod 3) energetického zákona. Doručeno bylo společnosti Bohemia Energy 30.12.2016.
4.1.2017 obdržela matka od společnosti Redogan, Šumperk, inkaso pohledávek řešení soudních sporů, dopis na úhradu částky 8040 Kč (6050, - Kč splatnost do 2.1.2017 + 1990, - Kč splatnost do 8.1.2017). Matka bere důchod 9100, - Kč, narozena je 5.1.1932, je z tohoto nešťastná, že přijdou exekutoři a zabaví jí televizor. Je možné, aby se stalo, že by jí opravdu mohli zabavit televizor? Nejradši bych jim to zaplatila, ale myslím, že nejsou v právu a při podpisu smlouvy matku nějak obelstili. O té podepsané smlouvě nám ani neřekla. Vůbec ji nenapadlo, že udělala něco špatně.
Děkujeme za odpověď
 
Zdravím Vás, toto je na poradu s advokátem, kdy Vám matka předá listiny a advokáta navštíví spolu s Vámi, následně advokátovi udělí plnou moc k jejímu zastupování a dále již bude s Bohemia Energy vše řešit on. Je totiž nutné náležitě prostudovat všechny listiny. Náklady na právního zastupování můžete pomoci Vaší mámě uhradit. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.
Pro úplnost uvádím, že aby mohl věřitel po dlužníku cokoli exekučně vymáhat musí mít exekuční titul, tedy rozhodnutí, které dlužníku (matce) uloží, aby mu danou částku uhradila. Tímto exekučním titulem je rozhodnutí soudu (platební rozkaz, nebo rozsudek, popřípadě i rozhodčí nález, jeho platnost lze napadnout u soudu žalobou). Bez tohoto rozhodnutí nelze nařídit exekuci. To však neznamená, že byste tuto věc neměli řešit, a to i vzhledem k věku Vaší maminky.