Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.251

Více druhů exekuce pro jeden dluh - může exekutor vymáhat různými způsoby?

Odesláno: 
Otevřeno 773 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
exekutor poslal exekuční příkaz do zaměstnání kde jeho rozhodnutím je jasně dané kolik mi má zůstat z výplaty a zbytek je mu řádně zasílán a on i přes to pošle ten samý příkaz do banky kam mi chodí pouze a jen jím určený zůstatek výplaty takže díky jeho blokaci nemám žádnou výplatu a to je v tomto státě normální.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, asi Vás zklamu neboť exekutor má právo pohledávku ve prospěch oprávněného vymáhat i vícero způsoby provedení exekuce současně, Typicky například srážkami ze mzdy povinného a blokací účtu povinného. Ani mě se tato právní úprava nelíbí, ale s tím, dokud se nezmění právní úprava mnoho neuděláme.
Přesto existuje řešení této situace, a to je následující, vydejte se do banky, u které máte veden blokovaný účet a zde v souladu s ust. §304b odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) požádejte o výplatu nezabavitelné částky povinnému, což činí dvojnásobek životního minima, tedy 6.820,- Kč, Banka Vám na základě Vaší žádosti tuto částku vyplatí. Jen dodávám, že o výplatu této částky můžete požádat jen jednou po celou dobu vedením exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného - tzv. blokací účtu.
Dalším krokem je to, že se v práce dohodnete na tom, aby Vám nezabavitelnou částku ze mzdy - zbytek mzdy po srážkách exekuce Váš zaměstnavatel vyplácel bud v hotovosti nebo formou poštovní poukázky, čímž budete mít zajištěnu výplatu mzdy do Vašich rukou a současně ošetřeno to, že zbylá část mzdy nebude zasílána na blokovaný účet soudním exekutorem a Vy tak budete mít z čeho žít a současně bude i hrazena exekuce. Více se skutečně učinit nedá, žalobu na exekutora pusťte z hlavy, byla by neúspěšná akorát byste hradil náklady soudního řízení a případně i právního zastoupení exekutorovi.