Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.358

Platební rozkaz - co dělat?

Odesláno: 
Otevřeno 577 x
1 odpověď
 
Dobrý večer, dnes (02.01.2017) jsem vkládala dotaz, zda na mě může expřítel poslat exekuci, kvůli vrácení peněz za dobu trvání vztahu (http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/home/dotazy-exekuce/questions/3984-expritel-hrozi-exekuci.html). Následně jsem od něj obdržela zprávu, že na mě podal platební rozkaz. Na internetu jsem zjistila, že platební rozkaz může soud vydat i bez výslechu žalovaného. Chtěla jsem se zeptat, zda za podmínek, kdy bývalý přítel nemá doklady, které by přesně stanovovaly částku, kterou do mě za dobu trvání našeho vztahu investoval, a jednalo se o věci typu jízdného na výlet, jídlo, a sem tam nějaké oblečení a kosmetika, zda za těchto podmínek může soud rozhodnout v můj neprospěch, tedy že bych byla povinna tuto částku uhradit v plné výši do dané lhůty. Momentálně ani nevím, o jakou částku se jedná, ale dle všeho zřejmě půjde o částku poměrně vysokou a to já v současné situaci nemám a ani moje rodina to teď dohromady neposkládá…
 
Zdravím Vás, v tomto případě bych vyčkala na rozhodnutí soudu, a poté bych se obrátila buď na advokáta, nebo bych proti platebnímu rozkazu podala v zákonné lhůtě odpor, kde bych uvedla, že žalobce neunesl důkazní břemeno ohledně výše žalované částky, a zapomíná na to, že i Vy jste do vztahu investovala, kdy si i Vy můžete doložit prokazatelné investice do vztahu, a listiny o těchto investicích doložit soudu jako důkaz. Navíc bych argumentovala, že žaloba je v rozporu s dobrými mravy, neboť oba partneři do vztahu investují, muži sice více peněz, ale ženy více času, který věnují např, vaření pro partnera a péči o společnou domácnost a máte za to, že nárok uplatněný žalobou je tedy i s ohledem na výše uvedené skutečnosti nedůvodný. Na Vašem místě bych se obrátila na advokáta, který poskytuje své služby tzv. "pro bono", tedy buď bezplatně nebo za sníženou odměnu. Tento advokát by Vás zastupoval a napsal by případně i odpor proti platebnímu rozkazu. To neunesení důkazního břemene bych v žalobě rozhodně uvedla, neboť žalobce musí svůj nárok nejen tvrdit, ale současně i doložit, pokud chce být úspěšný. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na internetu zadejte advokáti pro bono.