Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.252.527

Nakupvakci.cz a podání přihlášky věřitele do konkurzu, insolvenčního řízení - kdy, jak podat?

Odesláno: 
Otevřeno 731 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zakoupila jsem u slevového portálu nakupvakci.cz wellness, avšak slevový portál asi před týdnem zkrachoval. Peníze za wellness jsem již znovu zaplatila hotelu, potřebovala bych ale radu ohledně podání přihlášky pohledávky vůči slevovému portálu. Ptám se tedy, kam přesně podat přihlášku (dočetla jsem se, že ke krajskému soudu, kde má firma sídlo), a hlavně by mě zajímalo Kdy? Nechci promeškat danou lhůtu. Podle insolvenčního rejstříku je insolvence v této fázi k 21.12.2016: "Insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu". A ještě jeden dotaz, zda v insolvenčním řízení dostanu celou částku zpět nebo nikoliv? Děkuji moc za pomoc a ochotu, nechci o své peníze přijít : ) J. N.
 
Zdravím Vás, přihláška pohledávky se podává na speciálním formuláři, který je k dispozici na stránkách http://www.justice.cz. , a to ke krajskému soudu u kterého je vedeno insolvenční řízení, pokud by insolvenční řízení bylo vedeno např, u Krajského soudu v Brně, přihlášku pohledávky podejte ke Krajskému soudu v Brně. Lhůta k podání přihlášky pohledávky je v případě konkursu 60 dní od zjištění úpadku dlužníka a zmeškání této lhůty nelze prominout. K přihlášce pohledávky přiložte i listiny, které máte k dispozici např, smlouvu se slevovým portálem, potvrzení o úhradě požadované ceny wellness, .
Bohužel Vám musím, sdělit, že bude-li rozhodnuto o řešení úpadku dlužníka konkursem, což lze předpokládat, (jedná se o právnickou osobu) tak nikdy nelze dopředu odhadnout v jaké výši bude Vaše pohledávka uspokojena. to záleží i na tom kolik se přihlásí věřitelů s jakým objemem pohledávek a rovněž i na majetku dlužníka. Odhadovat v tuto chvíli cokoli předem by bylo značně odvážné a neprofesionální, neboť tyto konkrétní okolnosti neznám a pochopitelně nelze zapomenout ani na odměnu insolvenčního správce, která činí minimálně 45.000,- Kč a je-li správce plátcem DPH tak je nutné k odměně přičíst i tuto daň.