Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.847.763

Exekuce kvůli vymáhání příslušenství exekučního řízení 10 let starého

Odesláno: 
Otevřeno 796 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na základě příkazu 134 Ex 14338/16-058, mi byly obstaveny bankovní účty. Tuto skutečnost jsem zjistil po otevření dopisu od SZSZ, kde jim bylo rovněž nařízeno obstavit můj starobní důchod SD.
Po navázání kontaktu s exekuční kanceláří mi bylo sděleno, že vymáhaná částka (cca 12.500 Kč) se odvíjí od nezaplaceného příslušenství k vymožené exekuci z roku 2006.
Exekuční příkaz dosud nenabyl právní moci a po další 442 Kč. Po další dohodě byla na účet exekutora zaslána jím požadovaná částka (8.442 Kč.).
I po uplynutí 10 let a vymožené exekuci, lze na příslušenství vydat exekuční příkaz? Děkuji za odpověď.
Pavel Ulman
 
Zdravím Vás, mám za to, že návrh podat lze, ale pokud se bude dlužník bránit a podá návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu vzneste námitku promlčení exekučního vymáhání příslušenství pohledávky dle ust. § 110 odst. 1, odst. 3 občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.) měl by být úspěšný.
Jelikož jste však již vše uhradil, mám za to, že námitka promlčení je již nadbytečná a exekuce bude zastavena z důvodu úhrady vymáhané částky. Jen dodávám, že právo exekučně vymáhat pohledávku se promlčí po 10 letech od právní moci exekučního titulu (rozhodnutí, na jehož základě je pohledávka vymáhána), rovněž lze vznést i námitku promlčení práva exekučně vymáhat příslušenství pohledávky, a to se promlčí po 3 letech ode dne právní moci exekučního titulu.